Genomförd tillsyn avseende säker och konfidentiell kommunikation under 2016