Inriktningsplan för spektrumhantering

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren.

Syftet med inriktningsplanen är att säkerställa hög transparens kring PTS arbete med spektrumtilldelningar och därmed ge marknadsaktörerna bättre förutsebarhet och därmed möjligheter att planera sina investeringar.

PTS presenterar i sin inriktningsplan för spektrumhantering aktuella förändringar av frekvensbandens användning, i linje med PTS spektrumstrategi. I inriktningsplanen kommuniceras bland annat hur myndigheten förväntas tilldela radiospektrum under de närmaste åren.

PTS deltar i internationellt arbete och anpassar även inriktningsplanen till de förändringar som är aktuella för Sveriges vidkommande. EU-kommissionen beslutar också om harmonisering av frekvensanvändning mellan medlemsländerna.

Planen anger PTS inriktning och ger en översikt snarare än en fullständig förteckning.

Aktuella uppdateringar

PTS tillgängliggör den 1 januari 2023 ytterligare 40 MHz för lokala tillstånd. Frekvenserna 3720–3760 MHz kommer tilldelas utan urvalsförfarande, som ett komplement till bandet 3760-3800 MHz. I och med detta blir sammanlagt 80 MHz tillgängligt för tilldelning för lokala tillstånd.

Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under närmaste åren.

Tilldelning planerad till hösten 2023:

  • 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Tilldelning planerad till 2025 eller senare:

  • 1500 MHz-bandet
  • 1800 MHz-bandet (de tillstånd som går ut 31 december 2027)
  • 26 GHz-bandet (25,1-27,5 GHz)

Uppdateringar vad gäller fast radio

PTS har under året genomfört en konsultation med marknaden och tagit fram en strategi för långsiktig användning av fast radio för vissa frekvensband. Utifrån strategin har informationen i inriktningsplanen ändrats för följande band:

10,21-10,672 GHz

Användning i hela landet för fast radio, dels för befintliga blocktillstånd, dels för nya enskilda sändartillstånd, med en giltighetstid på tio år och förlängning med fem år i taget.

24,25-25,1 GHz

Lokala tillstånd (inomhus).

Enskilda sändare för fast radio, med en giltighetstid på tio år och förlängning med fem år i taget, med begränsande villkor gentemot 5G.

25,1-26,5 GHz

Tilldelning för blocktillstånd 2025 eller senare.

Enskilda sändare för fast radio, med en giltighetstid på tio år och förlängning med fem år i taget, med begränsande villkor gentemot 5G.

26,5-27,5 GHz

Tilldelning för blocktillstånd 2025 eller senare.

27,5-29,5 GHz (Inom segmenterade frekvensband)

Enskilda sändare för fast radio efter 2024 med en giltighetstid på tio år och förlängning med fem år i taget.

FSS jordstationer med en giltighetstid på tio år och förlängning med fem år i taget.

Excel-version av inriktningsplanen

För att underlätta möjligheten till filtrering och sökning i Inriktningsplanen publiceras också en version av dokumentet i Excel-format.

Inriktningsplan (Excel-version)

PTS avser att uppdatera och publicera inriktningsplanen regelbundet.

Mer information

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 12
Tor Eriksson, enheten för spektrumförädling: 08-678 5773

Inriktningsplan för spektrumhantering