Faktablad - Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät – ny lag från 1 juli 2016 - PTS-F-2016:1

Senast uppdaterad 2016-10-17.