Föreläggande vid vite att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang - dnr 21–10499

Bredbandsoperatören Bahnhof ska enligt datalagringsreglerna lämna ut uppgifter om abonnemang till Polismyndigheten vid misstanke om brott när portnummer saknas i begäran. Bahnhof följer inte reglerna och företaget föreläggs nu med vite av Post- och telestyrelsen (PTS).

Vid misstanke om internetrelaterade brott måste Polismyndigheten kunna begära ut uppgifter om abonnemang från den bredbandsoperatör som tillhandahåller aktuell IP-adress för att kunna identifiera en person. Bahnhof har vid flera tillfällen vägrat lämna ut uppgifter när information om portnummer saknats i Polismyndighetens begäran.

PTS förelägger att senast den 1 februari 2022 vid vite om fem miljoner, säkerställa att de uppgifter om abonnemang gällande misstanke om brott som begärs av Polismyndigheten eller annan myndighet som ska ingripa mot brottet, lämnas ut även om underlag i form av portnummer saknas i samband med förfrågan.

Detta föreläggande gäller enligt 8 kap. 22 § LEK omedelbart.