Temporärt koordineringsavtal (till och med 31 december 2020) med Danmark i frekvensbandet 3,4-3,8 GHz

PTS och Danska regleringsmyndigheten, Danish Energy Agency, har enats om ett temporärt koordineringsavtal för frekvensbandet 3400-3800 MHz att gälla fram till och med 31 december 2020.

Därtill diskuteras en möjlig ändring i det koordineringsavtal, som tidigare överenskommits och som ska gälla från 1 januari 2021 – en höjning av gränsvärdet på landsgräns, för användning som inte är synkroniserad, given i elektrisk fältstyrka över 5 MHz, från 0 dBmV/m till 32 dBmV/m.

Temporary Agreement, valid until 31st December 2020, between the Danish Energy Agency and the Swedish Post and Telecom Authority concerning the use of the frequency band 3400-3800 MHz