Allokering och reservering av mobila nätkoder - dnr- 12-6487

Ändring av planen för mobila nätkoder (MNC).