Beslut om medgivande till överlåtelse av del av tillstånd att använda radiosändare dnr 21-16055, dnr 16044