Beslut att begränsa antalet tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Bemötande

PTS publicerar även ett bemötandet där myndigheten redogör för ställningstaganden till inkomna synpunkter i samrådet och ändringar som gjorts i de nu publicerade dokumenten.

Klicka här för att ta del av bemötandet.