Remissvar – betänkandet Vägen tillsjälvkörande fordon (SOU 2018:16)

Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16).