Nyttan med IPv6 kommer när fler tar ansvar för att utveckla och implementera IPv6-stöd

Borgholms kommun har kommit långt i att införa IPv6. Såväl externa som interna tjänster och nät är tillgängliga via IPv6.

Införandet av IPv6 i Borgholms kommun är resultatet av en systemteknikers enträgna arbete med att argumentera för och praktiskt införa IPv6. Kim Johnsson, systemtekniker på Ölands kommunalförbund berättar om kommunens IPv6-resa.

Kommunens externa webbplats var först ut med att få IPv6-stöd. Det gjordes 2012 i samband med att Regionförbundet i Kalmar län startade ett gemensamt länsprojekt för att skydda kommunernas externa webbplatser mot falska kopior genom att införa DNSSEC*.

– I projektet ingick att kommunens DNS-servrar skulle vara åtkomliga via IPv6. Eftersom vi behövde göra grundarbetet med att skaffa nya IP-adresser, tyckte jag att vi lika gärna kunde passa på att implementera IPv6 i hela nätet. Det skulle ju ändå behöva göras nån gång, säger Kim Johnsson.

Planera IP-adresseringen i ett tidigt skede

Arbetet påbörjades november 2012 och stor del av implementationen var klar våren 2013. Kim Johnsson var då den enda som arbetade med nätverksfrågor på IT-avdelningen, så han planerade och införde IPv6 på egen hand. Ingen konsulthjälp behövdes. Arbetet utförde han vid sidan av sina andra arbetsuppgifter.

– En väldigt viktig del av arbetet var att planera adresseringen. Gör man fel där eller ändrar sig i ett sent skede, kan det innebära mycket extra arbete för att konfigurera om saker. Vi hade en ganska logisk adressplanering för IPv4, så vi utgick nästan uteslutande från den och använde i princip samma struktur för IPv6, säger Kim Johnsson och tillägger:

– Se till att brandväggar har stöd för ett gemensamt regelverk för IPv4 och IPv6. Att försöka underhålla separata regelverk kan bli tidskrävande och öka risken för misstag och därmed säkerhetsbrister.

”Vi gör på samma sätt som för IPv4”

Det krävdes så klart lite annan planering också, såsom hur routingen skulle utföras. Även om IPv6-adresserna ser annorlunda ut jämfört med IPv4, är det egentligen inga större skillnader mellan protokollen. Men, det finns en central och viktig skillnad mellan protokollen och det är att man i IPv6 inte längre behöver använda någon adressöversättningsteknik (NAT)**, vilket förenklar väldigt mycket.

– Har organisationen en bra struktur för IPv4 har man redan kommit en bra bit på vägen. De frågor som vi ställdes inför, var svaret nästan alltid ”vi gör på samma sätt som vi gör för IPv4”, säger Kim Johnsson.

Nu när det är 2020, sju år efter att Borgholms kommun började införa IPv6 är kommunens externa webbplats, e-postservrar och alla DNS-servrar*** tillgängliga över IPv6. Någon som bara har tillgång till IPv6 kan alltså surfa till webbplatsen för att hitta information och kontakta kommunen via e-post. Kommunens gästnätverk har också IPv6-stöd. Det innebär att den dagen då det finns webbplatser och system på internet med enbart IPv6-stöd, kan besökarna nå dessa via kommunens nät.

Ställ krav på leverantörer

En stor del av kommunens interna verksamhetssystem är tillgängliga över IPv6. Just nu är utmaningen för Borgholms kommun att införa IPv6 för tjänster och system från leverantörer som inte har infört IPv6-stöd i sina produkter.

– Vi har löpande dialog med våra leverantörer och vi hoppas att det kan lösa sig snart. Här tror jag att det är väldigt viktigt att fler organisationer tar upp frågan med sina leverantörer, för att de ska se den som en prioriterad fråga, säger Kim Johnsson.

Regeringsuppdraget kan motivera andra att komma igång

Kim Johnssons största personliga utmaning har varit att försöka förklara varför kommunen behöver lägger tid på IPv6 överhuvudtaget. Nu när det finns ett faktiskt främjandeuppdrag från regeringen är hans förhoppning att det blir mycket lättare att motivera organisationer som inte har börjat ännu.

– Jag hoppas att fler organisationer tar ansvar för att utveckla och implementera IPv6-stöd. Det är så viktigt att få fler att påbörja sitt IPv6-arbete, eftersom nyttan är baserad på att alla är med, säger Kim Johnsson. Att vi bygger räls för moderna tåg hos oss, hjälper inte mycket förrän alla andra också bygger räls. Den offentliga sektorn bör försöka vara en bra förebild i det arbetet.

I Borgholms kommun fortsätter IPv6 att vara ett långsiktigt projekt, ett löpande arbete. I takt med att system byts ut och nya köps in försöker kommunen se till att de får IPv6-adresser i den mån det är möjligt.

– Anledningen till IPv6 är ju framför allt att lösa problemet med att det är slut på IPv4-adresser, och hela konceptet fungerar ju bara om alla hänger med, säger Kim Johnsson.

Korta fakta om Borgholms kommun

På Öland, som är Sveriges minsta landskap, finns två kommuner, Borgholms och Mörbylånga. Borgholms kommun på norra Öland har nästan 11 000 invånare. Med drygt 30 mils kust, många badstränder och fler än 75 naturreservat är Öland ett populärt resmål.

Under en dag har kommunens externa webbplats, borgholm.se, i genomsnitt cirka 1 000 besök. Antalet inkommande mejl är cirka 4 500 (spam-mejl är exkluderade) och motsvarande siffra för utgående mejl är cirka 1 000.

Förklaringar av begrepp

*) DNSSEC (DNS Security Extensions) är en teknik som skyddar webbplatser. Alla som söker information på en webbplats med DNSSEC kan vara säkra på att de besöker den riktiga webbplatsen och inte en falsk kopia.

**) NAT (Network Adress Translation) är ett samlingsbegrepp för olika sätt att låta flera användare dela på samma publika IP-adress när de är uppkopplade mot internet.

***) DNS (Domain Name System) är ett system för att förenkla adresseringen på internet. Det kopplar ihop domännamn (av typen www.example.com) med IP-adressen (av typen 192.0.2.26), som används för den egentliga kommunikationen.

Nyttan med IPv6 kommer när fler tar ansvar för att utveckla och implementera IPv6-stöd

Borgholms kommun har kommit långt i att införa IPv6. Såväl externa som interna tjänster och nät är tillgängliga via IPv6.

Införandet av IPv6 i Borgholms kommun är resultatet av en systemteknikers enträgna arbete med att argumentera för och praktiskt införa IPv6. Kim Johnsson, systemtekniker på Ölands kommunalförbund berättar om kommunens IPv6-resa.

Kommunens externa webbplats var först ut med att få IPv6-stöd. Det gjordes 2012 i samband med att Regionförbundet i Kalmar län startade ett gemensamt länsprojekt för att skydda kommunernas externa webbplatser mot falska kopior genom att införa DNSSEC*.

– I projektet ingick att kommunens DNS-servrar skulle vara åtkomliga via IPv6. Eftersom vi behövde göra grundarbetet med att skaffa nya IP-adresser, tyckte jag att vi lika gärna kunde passa på att implementera IPv6 i hela nätet. Det skulle ju ändå behöva göras nån gång, säger Kim Johnsson.

Planera IP-adresseringen i ett tidigt skede

Arbetet påbörjades november 2012 och stor del av implementationen var klar våren 2013. Kim Johnsson var då den enda som arbetade med nätverksfrågor på IT-avdelningen, så han planerade och införde IPv6 på egen hand. Ingen konsulthjälp behövdes. Arbetet utförde han vid sidan av sina andra arbetsuppgifter.

– En väldigt viktig del av arbetet var att planera adresseringen. Gör man fel där eller ändrar sig i ett sent skede, kan det innebära mycket extra arbete för att konfigurera om saker. Vi hade en ganska logisk adressplanering för IPv4, så vi utgick nästan uteslutande från den och använde i princip samma struktur för IPv6, säger Kim Johnsson och tillägger:

– Se till att brandväggar har stöd för ett gemensamt regelverk för IPv4 och IPv6. Att försöka underhålla separata regelverk kan bli tidskrävande och öka risken för misstag och därmed säkerhetsbrister.

”Vi gör på samma sätt som för IPv4”

Det krävdes så klart lite annan planering också, såsom hur routingen skulle utföras. Även om IPv6-adresserna ser annorlunda ut jämfört med IPv4, är det egentligen inga större skillnader mellan protokollen. Men, det finns en central och viktig skillnad mellan protokollen och det är att man i IPv6 inte längre behöver använda någon adressöversättningsteknik (NAT)**, vilket förenklar väldigt mycket.

– Har organisationen en bra struktur för IPv4 har man redan kommit en bra bit på vägen. De frågor som vi ställdes inför, var svaret nästan alltid ”vi gör på samma sätt som vi gör för IPv4”, säger Kim Johnsson.

Nu när det är 2020, sju år efter att Borgholms kommun började införa IPv6 är kommunens externa webbplats, e-postservrar och alla DNS-servrar*** tillgängliga över IPv6. Någon som bara har tillgång till IPv6 kan alltså surfa till webbplatsen för att hitta information och kontakta kommunen via e-post. Kommunens gästnätverk har också IPv6-stöd. Det innebär att den dagen då det finns webbplatser och system på internet med enbart IPv6-stöd, kan besökarna nå dessa via kommunens nät.

Ställ krav på leverantörer

En stor del av kommunens interna verksamhetssystem är tillgängliga över IPv6. Just nu är utmaningen för Borgholms kommun att införa IPv6 för tjänster och system från leverantörer som inte har infört IPv6-stöd i sina produkter.

– Vi har löpande dialog med våra leverantörer och vi hoppas att det kan lösa sig snart. Här tror jag att det är väldigt viktigt att fler organisationer tar upp frågan med sina leverantörer, för att de ska se den som en prioriterad fråga, säger Kim Johnsson.

Regeringsuppdraget kan motivera andra att komma igång

Kim Johnssons största personliga utmaning har varit att försöka förklara varför kommunen behöver lägger tid på IPv6 överhuvudtaget. Nu när det finns ett faktiskt främjandeuppdrag från regeringen är hans förhoppning att det blir mycket lättare att motivera organisationer som inte har börjat ännu.

– Jag hoppas att fler organisationer tar ansvar för att utveckla och implementera IPv6-stöd. Det är så viktigt att få fler att påbörja sitt IPv6-arbete, eftersom nyttan är baserad på att alla är med, säger Kim Johnsson. Att vi bygger räls för moderna tåg hos oss, hjälper inte mycket förrän alla andra också bygger räls. Den offentliga sektorn bör försöka vara en bra förebild i det arbetet.

I Borgholms kommun fortsätter IPv6 att vara ett långsiktigt projekt, ett löpande arbete. I takt med att system byts ut och nya köps in försöker kommunen se till att de får IPv6-adresser i den mån det är möjligt.

– Anledningen till IPv6 är ju framför allt att lösa problemet med att det är slut på IPv4-adresser, och hela konceptet fungerar ju bara om alla hänger med, säger Kim Johnsson.

Korta fakta om Borgholms kommun

På Öland, som är Sveriges minsta landskap, finns två kommuner, Borgholms och Mörbylånga. Borgholms kommun på norra Öland har nästan 11 000 invånare. Med drygt 30 mils kust, många badstränder och fler än 75 naturreservat är Öland ett populärt resmål.

Under en dag har kommunens externa webbplats, borgholm.se, i genomsnitt cirka 1 000 besök. Antalet inkommande mejl är cirka 4 500 (spam-mejl är exkluderade) och motsvarande siffra för utgående mejl är cirka 1 000.

Förklaringar av begrepp

*) DNSSEC (DNS Security Extensions) är en teknik som skyddar webbplatser. Alla som söker information på en webbplats med DNSSEC kan vara säkra på att de besöker den riktiga webbplatsen och inte en falsk kopia.

**) NAT (Network Adress Translation) är ett samlingsbegrepp för olika sätt att låta flera användare dela på samma publika IP-adress när de är uppkopplade mot internet.

***) DNS (Domain Name System) är ett system för att förenkla adresseringen på internet. Det kopplar ihop domännamn (av typen www.example.com) med IP-adressen (av typen 192.0.2.26), som används för den egentliga kommunikationen.

Nyttan med IPv6 kommer när fler tar ansvar för att utveckla och implementera IPv6-stöd

Borgholms kommun har kommit långt i att införa IPv6. Såväl externa som interna tjänster och nät är tillgängliga via IPv6.

Införandet av IPv6 i Borgholms kommun är resultatet av en systemteknikers enträgna arbete med att argumentera för och praktiskt införa IPv6. Kim Johnsson, systemtekniker på Ölands kommunalförbund berättar om kommunens IPv6-resa.

Kommunens externa webbplats var först ut med att få IPv6-stöd. Det gjordes 2012 i samband med att Regionförbundet i Kalmar län startade ett gemensamt länsprojekt för att skydda kommunernas externa webbplatser mot falska kopior genom att införa DNSSEC*.

– I projektet ingick att kommunens DNS-servrar skulle vara åtkomliga via IPv6. Eftersom vi behövde göra grundarbetet med att skaffa nya IP-adresser, tyckte jag att vi lika gärna kunde passa på att implementera IPv6 i hela nätet. Det skulle ju ändå behöva göras nån gång, säger Kim Johnsson.

Planera IP-adresseringen i ett tidigt skede

Arbetet påbörjades november 2012 och stor del av implementationen var klar våren 2013. Kim Johnsson var då den enda som arbetade med nätverksfrågor på IT-avdelningen, så han planerade och införde IPv6 på egen hand. Ingen konsulthjälp behövdes. Arbetet utförde han vid sidan av sina andra arbetsuppgifter.

– En väldigt viktig del av arbetet var att planera adresseringen. Gör man fel där eller ändrar sig i ett sent skede, kan det innebära mycket extra arbete för att konfigurera om saker. Vi hade en ganska logisk adressplanering för IPv4, så vi utgick nästan uteslutande från den och använde i princip samma struktur för IPv6, säger Kim Johnsson och tillägger:

– Se till att brandväggar har stöd för ett gemensamt regelverk för IPv4 och IPv6. Att försöka underhålla separata regelverk kan bli tidskrävande och öka risken för misstag och därmed säkerhetsbrister.

”Vi gör på samma sätt som för IPv4”

Det krävdes så klart lite annan planering också, såsom hur routingen skulle utföras. Även om IPv6-adresserna ser annorlunda ut jämfört med IPv4, är det egentligen inga större skillnader mellan protokollen. Men, det finns en central och viktig skillnad mellan protokollen och det är att man i IPv6 inte längre behöver använda någon adressöversättningsteknik (NAT)**, vilket förenklar väldigt mycket.

– Har organisationen en bra struktur för IPv4 har man redan kommit en bra bit på vägen. De frågor som vi ställdes inför, var svaret nästan alltid ”vi gör på samma sätt som vi gör för IPv4”, säger Kim Johnsson.

Nu när det är 2020, sju år efter att Borgholms kommun började införa IPv6 är kommunens externa webbplats, e-postservrar och alla DNS-servrar*** tillgängliga över IPv6. Någon som bara har tillgång till IPv6 kan alltså surfa till webbplatsen för att hitta information och kontakta kommunen via e-post. Kommunens gästnätverk har också IPv6-stöd. Det innebär att den dagen då det finns webbplatser och system på internet med enbart IPv6-stöd, kan besökarna nå dessa via kommunens nät.

Ställ krav på leverantörer

En stor del av kommunens interna verksamhetssystem är tillgängliga över IPv6. Just nu är utmaningen för Borgholms kommun att införa IPv6 för tjänster och system från leverantörer som inte har infört IPv6-stöd i sina produkter.

– Vi har löpande dialog med våra leverantörer och vi hoppas att det kan lösa sig snart. Här tror jag att det är väldigt viktigt att fler organisationer tar upp frågan med sina leverantörer, för att de ska se den som en prioriterad fråga, säger Kim Johnsson.

Regeringsuppdraget kan motivera andra att komma igång

Kim Johnssons största personliga utmaning har varit att försöka förklara varför kommunen behöver lägger tid på IPv6 överhuvudtaget. Nu när det finns ett faktiskt främjandeuppdrag från regeringen är hans förhoppning att det blir mycket lättare att motivera organisationer som inte har börjat ännu.

– Jag hoppas att fler organisationer tar ansvar för att utveckla och implementera IPv6-stöd. Det är så viktigt att få fler att påbörja sitt IPv6-arbete, eftersom nyttan är baserad på att alla är med, säger Kim Johnsson. Att vi bygger räls för moderna tåg hos oss, hjälper inte mycket förrän alla andra också bygger räls. Den offentliga sektorn bör försöka vara en bra förebild i det arbetet.

I Borgholms kommun fortsätter IPv6 att vara ett långsiktigt projekt, ett löpande arbete. I takt med att system byts ut och nya köps in försöker kommunen se till att de får IPv6-adresser i den mån det är möjligt.

– Anledningen till IPv6 är ju framför allt att lösa problemet med att det är slut på IPv4-adresser, och hela konceptet fungerar ju bara om alla hänger med, säger Kim Johnsson.

Korta fakta om Borgholms kommun

På Öland, som är Sveriges minsta landskap, finns två kommuner, Borgholms och Mörbylånga. Borgholms kommun på norra Öland har nästan 11 000 invånare. Med drygt 30 mils kust, många badstränder och fler än 75 naturreservat är Öland ett populärt resmål.

Under en dag har kommunens externa webbplats, borgholm.se, i genomsnitt cirka 1 000 besök. Antalet inkommande mejl är cirka 4 500 (spam-mejl är exkluderade) och motsvarande siffra för utgående mejl är cirka 1 000.

Förklaringar av begrepp

*) DNSSEC (DNS Security Extensions) är en teknik som skyddar webbplatser. Alla som söker information på en webbplats med DNSSEC kan vara säkra på att de besöker den riktiga webbplatsen och inte en falsk kopia.

**) NAT (Network Adress Translation) är ett samlingsbegrepp för olika sätt att låta flera användare dela på samma publika IP-adress när de är uppkopplade mot internet.

***) DNS (Domain Name System) är ett system för att förenkla adresseringen på internet. Det kopplar ihop domännamn (av typen www.example.com) med IP-adressen (av typen 192.0.2.26), som används för den egentliga kommunikationen.