Kungsbacka kommun ser vinster med IPv6 på lång sikt

Nyttan med IPv6 finns på lång sikt. Det är Kungsbacka kommun övertygad om. Det är därför en kommun, region eller myndighet bör införa IPv6.

När Kungsbacka kommun såg över hur organisationen var ansluten till internet identifierades IPv6 som en viktig del.

– IPv6 tillhör framtiden. Det är något som kommer att vara långsiktigt viktigt för vår tillgänglighet för medborgare och anställda, säger Fredrik Karlsson, nätverksspecialist på Kungsbacka kommun.

Kommunen beslutade att prioritera de externa tjänsterna, den externa webbplatsen kungsbacka.se och publika DNS:er när de startade införandet av IPv6. Kommunen beslutade även om krav på bra IPv6-stöd i all nätverksutrustning och alla enheter som ska anslutas till kommunens nät.

Resan viktigare än målet

Kommunen har hittills använt interna resurser för att införa IPv6. Det har varit viktigt för att öka kunskapen inom den egna organisationen. Resan är viktigare än målet. Som en del av förberedelserna köpte kommunen in nya routrar för att kunna koppla ihop sig med sina leverantörer, men dessa dimensionerades även för andra behov som exempelvis möjligheten att ansluta till Microsofts olika molntjänster.

Det har varit varken tidskrävande eller utmanade att införa IPv6, bortsett från upphandlingsformalian och att IT-personalen har behövt lära sig att läsa IP-adresser på ett nytt sätt.

– Det tog inte mer än kanske en arbetsdag att införa IPv6-stöd för den externa webbplatsen och för DNS, då detta är en standardleverans hos alla internetleverantörer, säger Fredrik Karlsson.

Tre framgångsfaktorer

Vad är det som gjort att införandet gått så smidigt i Kungsbacka kommun? Fredrik Karlsson lyfter fram tre framgångsfaktorer:

  • Avgränsat mål för införandet av IPv6
  • Kompetens internt
  • Bra projektledare

Redo när internetleverantörer erbjuder IPv6 till privatpersoner

Än så länge är det få medborgare som använder IPv6 för att nå kommunens webbplats. Fredrik Karlsson säger att det hittills mest verkar vara ”botar” som försöker nå kommunen via IPv6. Men som sagt, kommunen ser nyttan med IPv6 ur ett långsiktigt perspektiv.

– När internetleverantörerna kan leverera IPv6 till privatpersoner kommer behovet att öka, och då kan vi enkelt skala upp användandet på vår sida, säger Fredrik Karlsson.

Kungsbacka kommuns erfarenhet är att det inte är svårt att införa IPv6.

– Andra organisationer inför IPv6, ta hjälp av dem. Men definiera först vilken nytta ni vill uppnå innan ni startar, säger Fredrik Karlsson.

Korta fakta om Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun med cirka 84 000 invånare ligger tre mil söder om Göteborg. Drygt var fjärde invånare åker varje dag till en annan kommun för att arbeta. Kungsbacka kommun med drygt 7 900 anställda är en av Kungsbackas stora arbetsgivare.

Kommunens externa webbplats kungsbacka.se, e-post och DNS har stöd för IPv6. Kommunen har fler webbplatser, som exempelvis webbplatserna för kommunens tre gymnasier. Även dessa har stöd för IPv6. www.kungsbacka.se är den mest besökta med cirka 6,5 miljoner sidvisningar under de senaste 12 månaderna.

Kommunen har en hel del e-tjänster som vänder sig till medborgarna, men ingen av dessa har idag IPv6 aktivt. De bakomliggande systemen till e-tjänsterna har IPv6-stöd, så kommunen kan slå på funktionaliteten när behovet uppstår. Kommunen använder Office 365, som har IPv6 aktivt som standard. Det innebär bland annat att de cirka 70 000-80 000 e-postmeddelanden som skickas till kommunen dagligen går via IPv6.

Kungsbacka kommun ser vinster med IPv6 på lång sikt

Nyttan med IPv6 finns på lång sikt. Det är Kungsbacka kommun övertygad om. Det är därför en kommun, region eller myndighet bör införa IPv6.

När Kungsbacka kommun såg över hur organisationen var ansluten till internet identifierades IPv6 som en viktig del.

– IPv6 tillhör framtiden. Det är något som kommer att vara långsiktigt viktigt för vår tillgänglighet för medborgare och anställda, säger Fredrik Karlsson, nätverksspecialist på Kungsbacka kommun.

Kommunen beslutade att prioritera de externa tjänsterna, den externa webbplatsen kungsbacka.se och publika DNS:er när de startade införandet av IPv6. Kommunen beslutade även om krav på bra IPv6-stöd i all nätverksutrustning och alla enheter som ska anslutas till kommunens nät.

Resan viktigare än målet

Kommunen har hittills använt interna resurser för att införa IPv6. Det har varit viktigt för att öka kunskapen inom den egna organisationen. Resan är viktigare än målet. Som en del av förberedelserna köpte kommunen in nya routrar för att kunna koppla ihop sig med sina leverantörer, men dessa dimensionerades även för andra behov som exempelvis möjligheten att ansluta till Microsofts olika molntjänster.

Det har varit varken tidskrävande eller utmanade att införa IPv6, bortsett från upphandlingsformalian och att IT-personalen har behövt lära sig att läsa IP-adresser på ett nytt sätt.

– Det tog inte mer än kanske en arbetsdag att införa IPv6-stöd för den externa webbplatsen och för DNS, då detta är en standardleverans hos alla internetleverantörer, säger Fredrik Karlsson.

Tre framgångsfaktorer

Vad är det som gjort att införandet gått så smidigt i Kungsbacka kommun? Fredrik Karlsson lyfter fram tre framgångsfaktorer:

  • Avgränsat mål för införandet av IPv6
  • Kompetens internt
  • Bra projektledare

Redo när internetleverantörer erbjuder IPv6 till privatpersoner

Än så länge är det få medborgare som använder IPv6 för att nå kommunens webbplats. Fredrik Karlsson säger att det hittills mest verkar vara ”botar” som försöker nå kommunen via IPv6. Men som sagt, kommunen ser nyttan med IPv6 ur ett långsiktigt perspektiv.

– När internetleverantörerna kan leverera IPv6 till privatpersoner kommer behovet att öka, och då kan vi enkelt skala upp användandet på vår sida, säger Fredrik Karlsson.

Kungsbacka kommuns erfarenhet är att det inte är svårt att införa IPv6.

– Andra organisationer inför IPv6, ta hjälp av dem. Men definiera först vilken nytta ni vill uppnå innan ni startar, säger Fredrik Karlsson.

Korta fakta om Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun med cirka 84 000 invånare ligger tre mil söder om Göteborg. Drygt var fjärde invånare åker varje dag till en annan kommun för att arbeta. Kungsbacka kommun med drygt 7 900 anställda är en av Kungsbackas stora arbetsgivare.

Kommunens externa webbplats kungsbacka.se, e-post och DNS har stöd för IPv6. Kommunen har fler webbplatser, som exempelvis webbplatserna för kommunens tre gymnasier. Även dessa har stöd för IPv6. www.kungsbacka.se är den mest besökta med cirka 6,5 miljoner sidvisningar under de senaste 12 månaderna.

Kommunen har en hel del e-tjänster som vänder sig till medborgarna, men ingen av dessa har idag IPv6 aktivt. De bakomliggande systemen till e-tjänsterna har IPv6-stöd, så kommunen kan slå på funktionaliteten när behovet uppstår. Kommunen använder Office 365, som har IPv6 aktivt som standard. Det innebär bland annat att de cirka 70 000-80 000 e-postmeddelanden som skickas till kommunen dagligen går via IPv6.

Kungsbacka kommun ser vinster med IPv6 på lång sikt

Nyttan med IPv6 finns på lång sikt. Det är Kungsbacka kommun övertygad om. Det är därför en kommun, region eller myndighet bör införa IPv6.

När Kungsbacka kommun såg över hur organisationen var ansluten till internet identifierades IPv6 som en viktig del.

– IPv6 tillhör framtiden. Det är något som kommer att vara långsiktigt viktigt för vår tillgänglighet för medborgare och anställda, säger Fredrik Karlsson, nätverksspecialist på Kungsbacka kommun.

Kommunen beslutade att prioritera de externa tjänsterna, den externa webbplatsen kungsbacka.se och publika DNS:er när de startade införandet av IPv6. Kommunen beslutade även om krav på bra IPv6-stöd i all nätverksutrustning och alla enheter som ska anslutas till kommunens nät.

Resan viktigare än målet

Kommunen har hittills använt interna resurser för att införa IPv6. Det har varit viktigt för att öka kunskapen inom den egna organisationen. Resan är viktigare än målet. Som en del av förberedelserna köpte kommunen in nya routrar för att kunna koppla ihop sig med sina leverantörer, men dessa dimensionerades även för andra behov som exempelvis möjligheten att ansluta till Microsofts olika molntjänster.

Det har varit varken tidskrävande eller utmanade att införa IPv6, bortsett från upphandlingsformalian och att IT-personalen har behövt lära sig att läsa IP-adresser på ett nytt sätt.

– Det tog inte mer än kanske en arbetsdag att införa IPv6-stöd för den externa webbplatsen och för DNS, då detta är en standardleverans hos alla internetleverantörer, säger Fredrik Karlsson.

Tre framgångsfaktorer

Vad är det som gjort att införandet gått så smidigt i Kungsbacka kommun? Fredrik Karlsson lyfter fram tre framgångsfaktorer:

  • Avgränsat mål för införandet av IPv6
  • Kompetens internt
  • Bra projektledare

Redo när internetleverantörer erbjuder IPv6 till privatpersoner

Än så länge är det få medborgare som använder IPv6 för att nå kommunens webbplats. Fredrik Karlsson säger att det hittills mest verkar vara ”botar” som försöker nå kommunen via IPv6. Men som sagt, kommunen ser nyttan med IPv6 ur ett långsiktigt perspektiv.

– När internetleverantörerna kan leverera IPv6 till privatpersoner kommer behovet att öka, och då kan vi enkelt skala upp användandet på vår sida, säger Fredrik Karlsson.

Kungsbacka kommuns erfarenhet är att det inte är svårt att införa IPv6.

– Andra organisationer inför IPv6, ta hjälp av dem. Men definiera först vilken nytta ni vill uppnå innan ni startar, säger Fredrik Karlsson.

Korta fakta om Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun med cirka 84 000 invånare ligger tre mil söder om Göteborg. Drygt var fjärde invånare åker varje dag till en annan kommun för att arbeta. Kungsbacka kommun med drygt 7 900 anställda är en av Kungsbackas stora arbetsgivare.

Kommunens externa webbplats kungsbacka.se, e-post och DNS har stöd för IPv6. Kommunen har fler webbplatser, som exempelvis webbplatserna för kommunens tre gymnasier. Även dessa har stöd för IPv6. www.kungsbacka.se är den mest besökta med cirka 6,5 miljoner sidvisningar under de senaste 12 månaderna.

Kommunen har en hel del e-tjänster som vänder sig till medborgarna, men ingen av dessa har idag IPv6 aktivt. De bakomliggande systemen till e-tjänsterna har IPv6-stöd, så kommunen kan slå på funktionaliteten när behovet uppstår. Kommunen använder Office 365, som har IPv6 aktivt som standard. Det innebär bland annat att de cirka 70 000-80 000 e-postmeddelanden som skickas till kommunen dagligen går via IPv6.