Här hittar du en sammanställning av avgifterna för de vanligaste typerna av radiotillstånd samt mer information om avgifter och fakturering.

Årsfakturering av radiotillstånd

Vi fakturerar årsavgifterna för befintliga radiotillstånd under januari till april. Under faktureringsperioden får vi många frågor och telefontiderna kan därför bli långa. Se våra kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Om du vill ändra i tillståndet, säga upp eller överlåta tillståndet hittar du information om hur du går till väga på vår webbplats. 

Radiotillstånd

Tänk på att du måste säga upp ditt tillstånd före förfallodatum på fakturan om du vill slippa betala årsavgiften. 

Vi återkallar tillståndet om du inte betalar fakturan

Vi har rätt att återkalla tillståndet om du trots påminnelse inte har betalat avgiften. Du är skyldig att betala debiterade avgifter även för tillstånd som vi återkallat.

Anmäl att du vill ha e-faktura via din bank

Du kan få våra fakturor som e-faktura genom att kontakta din bank (kontakta alltså inte oss om detta). Om du redan har fått en pappersfaktura måste du först betala den.

Avgifterna för de vanligaste typerna av radiotillstånd 2024

Tabellen visar de aktuella avgifterna för olika typer av radioanvändning, vilken enhet som avgiften baseras på samt de totala årsavgifterna. Om tillståndstiden är kortare än ett år reducerar vi årsavgiften utifrån detta. 

Avgifterna för de vanligaste typerna av radiotillstånd 2024

Avgifterna för de vanligaste typerna av radiotillstånd 2024

Radioanvändning

Enhet som avgiften baseras på

Årsavgift

Landmobila kommunikationssystem

 

 

Mobila elektroniska kommunikationstjänster, ej blocktilldelade

Per sändare

240 kr

Mobilstationsnät som PTS radioplanerar där tillståndsplikt gäller för bassändare och mobil sändare

Per bassändare eller för första mobila sändaren då bassändare ej förekommer

560 kr

Per mobil sändare

172 kr

Mobilstationsnät som PTS radioplanerar där de mobila sändarna är undantagna från tillståndsplikt enligt PTS föreskrifter

Per bassändare

1 329 kr

Lokala tillstånd för mobila tjänster i frekvensband under 10 GHz

Per 10 MHz

570 kr

Lokala tillstånd för mobila tjänster i frekvensband över 10 GHz

Per 50 MHz

285 kr

Prov och demonstration, sändare för provanvändning

Per tillstånd

707 kr

Sändare för trådlös ljudöverföring, t.ex. trådlös mikrofon och hörseltekniska hjälpmedel

Per sändare                                               Dock högst per tillstånd

282 kr          
2 820 kr

Sändare för vilttelemetri

Per tillstånd

289 kr

Sändare i telemetri och radiostyrning i nät med upp till fem sändare

Per tillstånd

406 kr

Sändare i telemetri och radiostyrning i nät med sex eller flera sändare

Per tillstånd

1 329 kr

Sändare för amatörradio

Per sändare

351 kr

Luftfarts- och maritim radio

 

 

Sändare i landstation i luftfartsradio och sjöfartsradio

Per bassändare

560 kr

Per mobil sändare

288 kr

Sändare i radiobestämning

Per sändare

830 kr

Luftfartyg

 

 

Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal startvikt (MTOW) över 5 700 kg

Per tillstånd

1 346 kr

Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal startvikt (MTOW) över 2 000 kg dock högst 5 700 kg

Per tillstånd

1 102 kr

Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal startvikt (MTOW) av högst 2 000 kg

Per tillstånd

565 kr

Övriga (exempelvis segelflygplan, motorseglare, ballonger, ultralätta flygplan, hembyggen samt bärbara sändare i luftfartsradio)

Per tillstånd

282 kr

Fartyg

 

 

Sändare i sjöfartsradio ombord på radiopliktiga fartyg utrustade enligt GMDSS eller övriga fartyg i yrkesmässig trafik

Per tillstånd

531 kr

Sändare i sjöfartsradio

Per tillstånd

463 kr

Sändare i sjöfartsradio ombord på icke radiopliktiga fritidsfartyg

Per tillstånd

245 kr

Televisions-/Ljudrundradiosändare

 

 

Effekt om 502 W eller högre

Per sändare

16 507 kr

Effekt från 3 W men lägre än 502 W

Per sändare

9 514 kr

Effekt om maximalt 3 W

Per sändare

951 kr

Televisionssändare

 

 

Sändare för digital sändning, blocktilldelade tillstånd,  se avgiftsföreskriften

126 789 kr/MHz

 

Fast radio (radiolänk)

 

 

Sändare i frekvensband över 10 GHz i radiolänkförbindelse i fast belägna stationer

Per sändare

581 kr

Sändare i frekvensband t.o.m. 10 GHz i radiolänkförbindelse i fast belägna stationer

Per sändare

866 kr

Jordstationer

 

 

Sändare i jordstation i frekvensband under 10 GHz

Per sändare och satellitsystem

20 405 kr

Sändare i jordstation i frekvensband från 14,0 GHz - 14,5 GHz och 29,5-30 GHz

Per sändare och satellitsystem

697 kr

Sändare i jordstation i övriga frekvensband

Per sändare och satellitsystem

4 600 kr

Avgifter för tillfälliga tillstånd

 

 

Lägsta avgiften för tillfälligt tillstånd

Per tillstånd

300 kr

Handläggningsavgift - tillkommer vid särskild frekvensplanering

Per timme

700 kr

Fullständig information finns i våra föreskrifter om avgifter.  

Föreskrifter om avgifter

Kontakta oss

E-post: pts@pts.se

Postadress:
Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

Telefon: 08-678 55 00 (växel), 08-678 55 40

Sidan uppdaterades: