PTS innovationstävling

Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar sedan 2010 en innovationstävling. Syftet är att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. Genom PTS innovationstävlingar får företag och organisationer finansiering av tjänste- och produktutveckling på upp till 3 miljoner kronor per vinnande projekt. Sedan starten av PTS innovationstävling 2010 har över 175 projekt finansierats och fått stöd i sin utveckling.

Se kort informationsfilm om PTS innovationstävling

 

Finansiering, kurser och vägledning

Förutom projektfinansieringen, på upp till maximalt 3 miljoner kronor per vinnande bidrag, erbjuds marknadsförings- och säljkurser. Vinnarna får även stöd och vägledning inför vanliga utmaningar

Ett viktigt krav som PTS har är att personer från målgrupperna är med och användartestar under projektets genomförande.

Innovationer för den här tävlingen behöver inte alltid handla om att göra något nytt helt från början. Det kan även handla om att anpassa eller vidareutveckla befintliga lösningar, eller hitta sätt att öka kunskapen om vilka behov som finns genom studier och undersökningar.

Noggrann urvalsprocess med expertråd

Tävlingen börjar med en utlysning och därefter har ansökande sex veckor på sig att skicka in sitt bidrag. PTS gör sedan ett första urval enligt vissa kriterier, till exempel hur ansökan förhåller sig till temat och konceptet Design för alla. De som går vidare får presentera sitt projekt för PTS och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare.

De ansökningar som valts ut får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutas vilka projekt som får finansiering och möjlighet att till ökad digital delaktighet.

Har du frågor?

För mer information om tävlingsprocessen eller PTS innovationstävling i allmänhet, kontakta projektgruppen för innovationstävlingen på innovation@pts.se eller 08-678 55 52. 

Pressfrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55.