Betrodda tjänster

Säkra och effektiva tjänster behövs för att öka tilliten till digitala transaktioner. Betrodda tjänster enligt eIDAS-förordningen, till exempel elektroniska underskrifter, är en del av lösningen för att skapa en säker digital miljö.

Vad är en betrodd tjänst?

När du signerar en digital betalning med mobilen eller i datorn använder du sannolikt en betrodd tjänst. Det finns olika typer av betrodda tjänster för olika användningsområden.

Frågor & svar om betrodda tjänster

Regler för dig som tillhandahållare

Som leverantör av en betrodd tjänst ska du följa reglerna i eIDAS-förordningen. Du ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att hantera risker och rapportera incidenter till PTS.

För dig som tillhandahåller en betrodd tjänst

Betrodda tjänster och PTS ansvar

PTS granskar att leverantörer av betrodda tjänster följer reglerna enligt eIDAS-förordningen. Vi hanterar incidentrapporter och deltar i nationellt och internationellt samarbete.

PTS arbete med betrodda tjänster

Kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster i Sverige

Två företag är kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster i Sverige. De har rätt att leverera kvalificerade betrodda tjänster.

Lista över kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster