Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS avslutar granskning av incidenter

2016-05-02 PTS avslutar årlig tillsyn över incidenter inom elektronisk kommunikation.

Billigare att använda mobilen inom EU

2016-04-28 Samtidigt ökar EU skyddet för ett öppet internet.

Andra samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering och reviderad kalkylmodell

2016-04-14

PTS säkrar tillgången till mobilnummer

2016-04-14 PTS har tagit fram en strategi för att möta marknadens framtida behov av mobilnummer.

Fulsälj fortsätter toppa PTS klagomålsstatistik

2016-04-13 Nummer och avbrott på andra respektive tredje plats.

Inbjudan till informationsmöte om "Förslag till principer för ett förenklat system för tillträdes- och samtrafikreglering"

2016-04-06 Mötet äger rum den 19 april.

PTS granskar operatörernas integritetsarbete

2016-04-06 Operatörerna är skyldiga att skydda abonnenternas integritet.

Inbjudan till aktörsmöte om implementeringen av en förstärkt icke-diskriminering

2016-04-05 Anmälan om deltagande senast 18 april 2016.

PTS inleder granskning av operatörernas driftsäkerhet

2016-04-05 Nya regler började gälla den 1 januari.

Sista chansen att anmäla sig till PTS marknadsdag

2016-03-31 På måndag den 4 april går anmälningstiden ut!