Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS kommer inte i nuläget att vidta åtgärder utifrån datalagringsreglerna

2014-04-10 Myndigheten har analyserat EU-domstolens dom

Inbjudan till operatörsmöte angående samråd av termineringspriset för samtal till mobilnäten

2014-04-04 Sista anmälningsdag är torsdag 10 april 2014.

Nummer i 118-serien får endast användas för renodlade nummerupplysningstjänster

2014-04-04 PTS kräver att aktörer som använder nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster upphör med att lämna andra uppgifter än upplysningar om telefonabonnemang.

Skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur- och bitströmstillträde under 2014

2014-04-02 PTS ambition är att under 2014 fatta skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur- och bitströmstillträde som inkluderar prisnivåer och som tar hänsyn till EU:s kommande rekommendation om relevanta marknader.

Krav på tydligare kartor för mobiltäckning

2014-04-02 Konsumentverket har i samråd med PTS kommit överens med branschen om hur kartorna ska utformas så att de ger konsumenter bättre vägledning.

PTS underrättar Telenor att tillhandahålla specificerade räkningar

2014-04-01 Telenor har till den 3 maj på sig att vidta åtgärder.

Förbättrad krisberedskap i telekomsektorn

2014-03-27 Det har skett framsteg för krishanteringsförmågan inom telekomsektorn. Det framgår av PTS utvärdering av krisövningen Telö 13.

PTS beslutar i samtrafiktvist mellan Tele2 och Hi3G

2014-02-20 Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag beslutat i ett tvistlösningsärende som gäller pris för samtalsterminering i mobilnät. Parterna i ärendet är Tele2 och Hi3G (Tre).

Nya krav ger högre skydd för telekonsumenters uppgifter och deras kommunikation

2014-02-18 PTS ställer konkreta krav på hur operatörerna ska skydda sina kunders uppgifter och kommunikation. PTS tydliggör nu regelverket till skydd för den personliga integriteten genom nya föreskrifter.

Mobilabonnemang med fast pris allt vanligare

2014-02-13