Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS undersöker utmaningar med driftsäkerhet på landsbygden

2017-08-18 Besöker fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län.

PTS inleder tillsyn mot Tele2

2017-06-30 Tele2:s mobilnät påverkades nationellt den 7 april 2017.

PTS summerar tillsynsåret 2016 inom områdena konfidentiell kommunikation och driftsäkerhet

2017-06-29 Omfattande tillsyn under det gångna året.

PTS vill veta hur Telia skyddar användarnas integritet vid ”fri surf”

2017-06-28 Användarna måste få rätt information och möjlighet att samtycka.

PTS granskar operatörers förmåga att upptäcka integritetsincidenter

2017-06-21 PTS tror att operatörerna kan bli ännu bättre på att upptäcka och rapportera händelser.

Tidig information viktigt vid nedläggning av telestation

2017-06-16 PTS har granskat Telias skyldighet att informera i samband med nedläggning av telestationer.

PTS fortsätter granska Tele2:s arbete med riskanalyser

2017-06-15 Viktigt att skydda uppgifter om användarna och deras kommunikation.

Inbjudan till aktörsmöte om PTS konkurrenstillsyn första halvåret 2017

2017-06-07 Tisdag 20 juni kl. 09:00-10.30

FastCom har inte informerat om prishöjningar i tid

2017-06-01 PTS lämnar underrättelse till Fast Communication Sweden AB.

Mer flexibel användning av telefonnummer efter sommaren

2017-05-10 Geografiska telefonnummer ska kunna användas i andra riktnummerområden och i mobilnät.