Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se

PTS upphandlar viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. En av dessa är förmedlingstjänsten Texttelefoni.se

Tjänsten Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan användare av texttelefoner, eller ip-telefoner, och användare av vanliga telefoner.

Samtal förmedlas ordagrant i realtid, på svenska eller engelska, av telefonister i ett trepartssamtal. Förmedlingen kan ske mellan en vanlig telefon och en texttelefon eller via en internetportal, IP-baserade text- och taltelefoner, Google Hangouts eller Facebook. 

I samband med att tjänsten byter leverantör den 2 april 2018 ersätts nuvarande internetportal samt Google Talk med nya webb- och mobilapplikationer för dator, smarta telefoner och surfplattor.

Målgrupp

Tjänsten riktar sig till personer som är döva, hörselskadade eller talskadade, samt till alla som är i kontakt med personer i dessa målgrupper.

Om tjänsten

Tjänsten är kostnadsfri och ingen registrering behövs.

Texttelefoni har öppet dygnet runt, alla dagar. 

Mer information om tjänsten hittar du på texttelefoni.se.

Leverantör

Från och med 2 april 2018 är det ny leverantörsperiod och tjänsten levereras av Samres AB.

Kontaktinformation

Kundtjänst:

Texttelefon inom Sverige: 020-600 690
Taltelefon inom Sverige: 020-11 84 73
E-post: kundtjanst@texttelefoni.se
Fax: 020-36 46 57
Ip-baserad texttelefon: kundtjanst@sip.texttelefoni.se

 

För mer information om PTS arbete med kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättningar, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till info@pts.se.