Förmedlingstjänsten Teletal

PTS upphandlar inkluderande tjänster inom elektronisk kommunikation. En av dessa är förmedlingstjänsten Teletal.

Tjänsten Teletal erbjuder visst stöd vid telefonsamtal då ena eller båda parterna i samtalet har behov av det.

För att använda förmedlingstjänsten teletal rings samtalet med en vanlig telefon, mobil eller fast, och genomförs som ett trepartssamtal som inkluderar en tolk. Stödet som tolken kan hjälpa till med är exempelvis att tolka svårförstått tal, förtydliga svårförståeliga ord, ge minnesstöd eller anteckningshjälp under samtalet.

Målgrupper

Tjänsten riktar sig till personer med:

  • kognitiv funktionsnedsättning
  • rörelsenedsättning
  • synnedsättning
  • tal-, röst- eller språksvårigheter.

Tjänsten vänder sig också till de som är i kontakt med personer med dessa funktionsnedsättningar.

Om tjänsten

Tjänsten är tillgänglig för alla och ingen registrering behövs. För att underlätta för personen med funktionsnedsättning finns det möjlighet, för de som vill, att lämna uppgifter till en databas där tolkarna kan hämta mer information. 

Tjänsten nås på telefonnummer 020-22 11 44. Från utlandet nås tjänsten på telefonnummer 0046-8-21 11 19. 

Förmedlingstjänsten teletal är kostnadsfri och har öppet:
måndag-fredag kl. 8.00–20.00
lördag, söndag samt helger kl. 12.00–16.00

Läs mer och ta del av en film om tjänsten på teletal.se

Leverantör

PTS har upphandlat tjänsten av Riksfärdtjänsten AB.

Kontaktinformation

Kundtjänst:
Telefon: 0240-69 54 55
E-post: kundtjanst@teletal.se