Ringa från Sverige till EU

På den här sidan finns information om kostnader när du ringer från Sverige till ett EU-land.

Från den 15 maj 2019 får slutkundspriset för en konsument, när det gäller att ringa från Sverige till EU, inte överstiga EUR 0,19 (EUR 0,24 inklusive moms) per minut för samtal och EUR 0,06 (EUR 0,08 inklusive moms) för ett SMS. Det gäller både för mobil och fast telefoni.

Syftet är att säkerställa att konsumenter inte betalar alltför höga priser för samtal och SMS inom EU från det land där konsumentens operatör är etablerad och tas emot av ett fast nummer eller mobilnummer i ett annat EU-land.

Växelkurs

Bestämmelserna anger priser i EUR. Växelkursen för att räkna ut priset i svenska kronor är 10,4737 (avrundat) och gäller t.o.m. den 14 maj 2023.

Växelkursen för att räkna ut priset i svenska kronor för perioden fr.o.m. den 15 maj 2023 t.o.m. 14 maj 2024 är 11,2139.

Om avtal ändras

Lagen om elektronisk kommunikation innehåller en bestämmelse om ändring av avtal. I korthet innebär denna att om operatörerna ändrar priserna den 15 maj och detta inte är till en uppenbar fördel för slutkunderna, så ska operatörerna informera slutkunderna en månad i förväg och ge slutanvändarna rätt att säga upp avtalet.

Dessa omfattas av bestämmelsen

Eftersom bestämmelsen omfattar samtliga samtal och SMS som rings eller skickas av konsument, så omfattas samtliga operatörer som erbjuder sådana samtal och SMS till konsument.

PTS roll som tillsynsmyndighet

PTS ska se till att bestämmelsen efterlevs samt övervaka marknads- och prisutvecklingen för den reglerade kommunikationen inom EU och rapportera till kommissionen. PTS har en möjlighet att på en operatörs begäran bevilja undantag från de reglerade taxorna.

Undantag från huvudregeln

För att regleringsmyndigheterna ska kunna bevilja undantag, krävs specifika och exceptionella omständigheter för berörd operatör som särskiljer den från de flesta andra operatörer inom EU. Det krävs också att omständigheterna har en betydande inverkan på operatörens förmåga att behålla sina befintliga priser för inhemsk kommunikation.

Framtagande av riktlinjer

Regleringsmyndigheternas europeiska samarbetsorgan, Body of European Regulators for Electronic Communications (Berec) har tagit fram riktlinjer med anledning av bestämmelsen, främst vad gäller undantagsbestämmelsen. 

Telefonsamtal till Storbritannien

Storbritannien omfattas inte längre av prisregleringen av samtal till andra EU-länder. Kontrollera därför med din operatör vilka priser som gäller för samtal till Storbritannien.