118 400

PTS ansvarar för att nummerupplysningstjänsten 118 400 finns för att alla i Sverige ska kunna ringa till varandra oberoende av funktionsförmåga.

118 400 erbjuder nummerupplysning och även framkoppling till nummer. Det går bra att ringa 118 400 från telefon och mobil, både från fast abonnemang och med kontantkort.

Mer information om 118 400 och om hur tjänsten fungerar finns på tjänstens webbplats www.118400.se. Det går bra att vända sig till deras kundtjänst för ytterligare information.

Målgrupp

Målgruppen för tjänsten är personer med synnedsättning, annan funktionsnedsättning, eller som av andra skäl, har särskilt behov av tjänsten. Tjänsten är till för personer som inte kan söka efter nummer på internet och inte kan ringa avgiftsbelagda nummerupplysningar och notera numret för framtida behov.

Om tjänsten

Tjänsten är kostnadsfri och endast registrerade användare får använda tjänsten. Tjänsten får användas för personligt bruk av privatpersoner i Sverige.

118 400 har öppet dygnet runt, alla dagar. 

Mer information om 118 400 och om hur tjänsten fungerar finns på tjänstens webbplats www.118400.se. Det går bra att vända sig till deras kundtjänst för ytterligare information.

Leverantör

Driften av 118 400 utförs av Dynava på uppdrag av PTS.

Kontaktinformation - kundtjänst

Telefon: 020 – 36 46 56
E-post: info@118400.se

Postadress:

Dynava AB
Kundtjänsten för 118 400
G:a Rådstugugatan 19
602 24 Norrköping

För mer information om PTS arbete med att inkludera alla oavsett funktionsförmåga, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till info@pts.se.