PTS inkluderande telefonitjänster

PTS arbetar för att viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post ska kunna användas av alla – oavsett funktionsförmåga. Flera av tjänsterna är även till för samtliga personer som är i kontakt med personer som behöver använda tjänsterna beroende på funktionsnedsättning eller hög ålder.

Ta del av mer information via länkarna nedan.

arrow Samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net

Tjänsten innebär att en teckenspråkstolk förmedlar samtal mellan teckenspråk och tal. Både den teckenspråkige och den hörande kan kontakta den samtalsförmedlande tjänsten.

Läs mer om den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net.

arrow Samtalsförmedlande tjänsten Texttelefoni.se

Tjänsten förmedlar samtal mellan personer som använder texttelefon och personer som använder vanlig telefon. Tjänsten ökar möjligheten för personer som är döva, hörselskadade eller har talsvårigheter att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon. Läs mer om den samtalsförmedlande tjänsten Texttelefoni.se

arrow Samtalsförmedlande tjänsten Teletal

Tjänsten innebär att en tolk, som kan tolka svårförstått tal, tolkar eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtal. Samtalet rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal. Läs mer om den samtalsförmedlande tjänsten Teletal

arrow Nummerupplysningstjänsten 118 400

Tjänsten innebär att personer med synnedsättning, annan funktionsnedsättning, eller av andra skäl, har tillgång till kostnadsfri nummerupplysning via telefon. Tjänsten är till för personer som inte kan söka efter nummer på internet och inte kan ringa avgiftsbelagda nummerupplysningar och notera numret för framtida behov.
Läs mer om nummerupplysningstjänsten 118 400