Inkluderande telefonitjänster

PTS har uppdraget att tillhandahålla tjänster som ger personer med funktionsnedsättning likvärdig tillgång till telefoni och post som andra grupper i samhället har. Flera av tjänsterna är även till för samtliga personer som är i kontakt med personer som behöver använda tjänsterna beroende på funktionsnedsättning eller hög ålder.

arrow Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

Tjänsten innebär att en teckenspråkstolk förmedlar samtal mellan teckenspråk och tal. Både den teckenspråkige och den hörande kan kontakta förmedlingstjänsten. Läs mer om förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net.

arrow Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se

Tjänsten förmedlar samtal mellan personer som använder texttelefon och personer som använder vanlig telefon. Tjänsten ökar möjligheten för personer som är döva, hörselskadade eller har talsvårigheter att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon. Läs mer om förmedlingstjänsten Texttelefoni.se

arrow Förmedlingstjänsten Teletal

Tjänsten innebär att en tolk, som kan tolka svårförstått tal, tolkar eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtal. Samtalet rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal. Läs mer om förmedlingstjänsten Teletal

arrow Nummerupplysningstjänsten 118 400

Tjänsten innebär att blinda, synskadade och andra personer som inte kan eller har svårt att använda telefonkatalogen får tillgång till 1 000 fria nummerupplysningssamtal per år.
Läs mer om nummerupplysningstjänsten 118 400