Goda råd om täckning

Det är frustrerande när det inte går att ringa eller surfa med mobilen. Ibland beror det på saker bortom din kontroll. Men det finns en del du kan göra på egen hand för att få bättre mobiltäckning. Vad PTS gör för att förbättra situationen, kan du läsa om nedan efter råden.

De här råden gäller framför allt mobiltelefoni. Men du som har mobilt bredband kan också hitta flera goda råd kring hur täckningen kan förbättras.

 1. Kolla mobiltäckningen på internet. Kontrollera vilken täckning telebolagen har innan du väljer leverantör. Alla telebolag har täckningskartor på internet, zooma in och titta på platser där du brukar röra dig. Täckningskartorna är ofta baserade på mottagningsförhållandena utomhus.
 2. Be att få testa. Täckningskartorna bygger på teoretiska modeller. Det bästa är därför om du kan prova både med den mobil och det telebolag du har tänkt använda. Vissa telebolag erbjuder ”täckningsgaranti” eller ”prova på”-abonnemang. Om ”ditt” telebolag inte gör det, fråga ändå om du kan få prova abonnemanget i någon vecka.
 3. Fråga andra. Fråga vänner, familj och grannar om hur det fungerar att använda mobilen där du kommer att röra dig. Vilket telebolag fungerar bäst för andra?
 4. Utgå inte från att du får samma täckning om du byter. Om du funderar på att byta mobil eller telebolag, ta inte för givet att du automatiskt får samma täckning. Den kan bli bättre, men också sämre.
 5. Välj lämplig mobil. Olika mobiler har olika bra radioegenskaper. De nya smarta mobilerna är tyvärr inte så smarta när det gäller täckning. Fråga därför gärna om mobilens mottagning när du ska köpa ny telefon. Testa även mottagningen med dina vänners telefoner. Det kan vara stor skillnad mellan olika modeller.
 6. Använd handsfree. Använd handsfree så att du kan hålla mobilen en bit ut från kroppen. Täckningen kan även försämras om du omsluter telefonen med handen eller förvarar den i fickan eller i en väska när du pratar.
 7. Bättre mottagning utomhus. Det är stor skillnad på mottagningen inom- och utomhus, eftersom tjocka väggar och liknande dämpar signalen.
 8. Riktantenn kan hjälpa. Om du använder mobilen på en fast plats, till exempel i sommarstugan, kan du välja en lösning med uttag för extern antenn. Då kan du ansluta en riktantenn som du sätter på taket (ser ut som en liten tv-antenn). Tyvärr blir det allt svårare att hitta mobiler med uttag för extern antenn i handeln.
 9. Sätt mobilen nära framrutan i bilen. I bilen blir täckningen bättre om du använder en handsfree och en mobilhållare monterad nära framrutan. Även i bilen kan du använda extern antenn för ännu bättre mottagning.
 10. Bättre mottagning på vissa platser. Har du möjlighet att förflytta dig kan du i regel hitta områden med bättre täckning i närheten. Välj höga platser och öppna områden.
 11. Gör telebolagen uppmärksamma på platser med dålig täckning. Flera telebolag erbjuder goda möjligheter att rapportera om dålig täckning via appar i smarta telefoner, internet eller kundtjänst. Om många rapporterar om dålig täckningi ett område ökar möjligheten att telebolaget bygger ut sitt nät där.

Vad gör PTS för att förbättra mobiltäckningen?

Det finns två bilder av mobiltäckningen. Den ena visar att Sverige har bra täckning och ligger långt framme jämfört med andra länder. Den andra bilden pekar på att det fortfarande fungerar dåligt att ringa och surfa på vissa ställen.

PTS arbetar för att mobila tjänster ska fungera bra där konsumenterna använder dem. Det är viktigt att komma ihåg att det är telebolagen som ansvarar för att tjänsterna fungerar och för att skapa rimliga förväntningar hos kunderna.

PTS uppdrag är att skapa förutsättningar för konkurrerande telebolag som bygger nät utifrån den efterfrågan som finns. Vi ställer täckningskrav där det är lämpligt att bygga yttäckning, för att på så sätt driva utbyggnaden längre än till områden med stort kundunderlag.

Men vad gör PTS ytterligare? Vad händer när näten förstärks och täckningskraven är uppfyllda, men tjänsterna ändå inte fungerar som förväntat?

 • Vi gör frekvenser tillgängliga så att nya nät kan byggas ut.
 • Vi tar fram information om vad man själv kan göra för att få bättre täckning.
 • Vi ställer krav på telebolagen att tydligare beskriva vad konsumenterna köper och vad de kan förvänta sig.
 • Vi informerar och deltar i dialoger både nationellt och regionalt för att lyfta fram goda exempel och hitta nya samverkansformer för bättre mobiltäckning.
 • Vi sammanställer och rapporterar utvecklingen till regeringen årligen.