Om ditt abonnemang har sagts upp av Teracom Mobil

Mitt abonnemang har sagts upp av Teracom Mobil. Vad kan jag göra för att få en ersättningslösning?

Kontakta Teracoms kundservice

För att säkerställa att du inte står utan bredbandsuppkoppling från den 1 februari 2023 måste du teckna avtal med en annan bredbandsoperatör. Om du har svårt att hitta en annan operatör eller har andra frågor, vänd dig i första hand till Teracoms kundservice

Om det saknas alternativ

Om det inte finns någon som någon som erbjuder bredband på din bostadsadress eller verksamhetsadress kan du ansöka om stöd hos PTS (Grundläggande internet och telefoni | PTS) (gäller ej fritidshus).

PTS hanterar din ansökan i enlighet med ett särskilt regelverk vilket innebär att vi utreder om det finns någon som erbjuder bredband på din bostadsadress eller verksamhetsadress eller om en lösning kan upphandlas av myndigheten (Du kan läsa mer om förutsättningarna för stöd på den länkande webbsidan.).

Kontakta Teracom i god tid

Din eventuella ansökan kommer inte hinna hanteras så att en lösning kan vara på plats den 1 februari 2023. Det är därför viktigt att du vänder dig till Teracoms kundservice och meddelar att du inte kan få ersättningslösning i tid.