Mobiltelefoni utomlands - så kallad roaming

Roaming innebär att du kopplar upp dig mot en annan operatörs nät när du befinner dig i utlandet och använder din mobiltelefon för samtal, sms och data. För att kunna använda din mobiltelefon när du är i ett annat land behöver du ha ett abonnemang eller kontantkort som gör det möjligt att roama.

En operatör har ingen skyldighet att erbjuda roaming. Det är därför viktigt att du kollar med din operatör vad som gäller för just ditt abonnemang eller kontantkort innan du reser utomlands.

Roaming inom EU

Sedan juni 2017 får en operatör inte ta ut en extra avgift utöver ditt nationella abonnemangspris när du använder din mobiltelefon vid resa inom EU. Det är vad som kallas Roam Like At Home. Du ska ha möjlighet att använda ditt abonnemang inom EU till samma pris som hemma. De länder som omfattas av reglerna är EU:s medlemsstater samt Norge, Island och Liechtenstein. Även vissa medlemsstaters yttre regioner omfattas av EU:s roamingregler, till exempel Kanarieöarna.

Läs mer om bakgrunden till Roam Like At Home.

Dataroaming

Operatörerna har rätt att tillämpa en policy för normal användning för att begränsa hur mycket data du kan använda när du reser inom EU. Det betyder att du inte kan räkna med att få använda lika mycket surf som hemma, även om du har ett abonnemang med fri surf.

Har du använt all data som ligger inom den bestämda gränsen får du ett automatiskt meddelande om det. Du får i samma meddelande information om vilka priser som gäller om du vill fortsätta använda dataroamingtjänsten. Kontakta din operatör om vad som gäller för ditt abonnemang innan du reser.

Regler för policy om normal användning

Din operatör får begränsa de tjänster du kan ta del av till samma pris som hemma. En sådan begränsning kallas policy för normal användning. Den finns bland annat för att det inte ska löna sig att teckna ett abonnemang i ett annat land än det man/du bor i. Ett svenskt abonnemang ska inte heller kunna används utomlands längre tid än under en tillfällig resa. Med tillfällig resa menas besök i andra länder under en kortare tid, till exempel på semester.

Tillfällig resa gäller inte om du har starka band till ett land som innebär att du vistas mycket där. Det innefattar om du

  • har anställning utanför Sveriges gränser
  • studerar utomlands
  • bor stor del av året utomlands.

Operatörerna ska anmäla en policy för normal användning PTS. PTS roll är att granska att operatörerna förhåller sig till de regler som finns.

Information om villkor för roaming

När du tecknar ditt abonnemang ska du få fullständig information om vilka roamingavgifter som gäller. Ditt avtal ska innehålla detaljerade uppgifter om priser och villkor samt vilken policy för normal användning operatören tillämpar. Det ska finnas tydlig, jämförbar och aktuell information om priser, taxor och allmänna villkor tillgängligt, till exempel på operatörens webbplats.

Operatören ska skicka ett automatiskt meddelande, till exempel ett sms, när du reser in i ett annat land. Det ska innehålla information om villkor för roaming i det landet.

Meddelandet ska även innehålla ett gratisnummer du kan ringa för att få mer information om roaming samt att du kan ringa larmnumret 112 utan kostnad.

Lista med saker att fråga sin operatör om

  • Policy om normal användning
  • Begränsa datavolymen
  • Information om roamingavgifter
  • Avgifter – när, vad, hur. Meddelar?

Misstänkt onormal användning

Om operatören misstänker att du använder ditt abonnemang utomlands mer än vad som anses vara normal användning kan operatören kräva att du bevisar var du bor eller om/att du har starka band till det land du befinner dig i. Det är för att säkerställa att roamingtjänster följer reglerna för normal användning och inte missbrukas.

Om du använder ditt svenska abonnemang i ett annat EU-land under merparten av en fyramånadersperiod har operatören möjlighet att ta ut en tilläggsavgift. Du kommer då bli informerad om det.

Andra fall då en operatör kan ta ut en extra avgift

Om operatörer gör en betydande förlust på grund av roaming kan de få tillstånd att ta ut en tilläggsavgift för roamingtjänster. Innan operatörer kan ta ut en sådan avgift behöver de skicka in en ansökan till PTS och få tilläggsavgiften godkänd.

Du kan avtala om alternativa taxor

Operatörerna får erbjuda andra prismodeller än Roam Like At Home, det kallas alternativa taxor. Om din operatör erbjuder alternativa taxor ska operatören även informera om vilka fördelar du kan gå miste om. Du kan byta tillbaka till den vanliga prismodellen när som helst. Det ska då ändras inom en arbetsdag från att operatören tagit emot din begäran. Det är kostnadsfritt och ska inte påverka andra delar av ditt abonnemang än den del som gäller roaming.

Kontakta din operatör för mer information om alternativa taxor.