Frågor PTS inte hanterar

Det kan vara svårt att veta till vem man ska vända sig med sin fråga. Vi får ofta frågor som egentligen hör hemma hos andra organisationer. Här tipsar vi om vart du kan vända dig.

arrow Tvister med en operatör

Om du är missnöjd med din leverantör av telefoi och bredband, till exemplel i frågor om ändringar i avtalsvillkor, priser eller avbrott i tjänsten, ska du i första hand kontakta din leverantör. Är du fortfarande missnöjd kan du vändag dig till

arrow Enskilda avbrott och störningar

Vänd dig i första hand till din operatör. PTS har tillsyn över att operatörerna upprätthåller en grundläggande driftsäkerhet i sin verksamhet och operatörerna rapporterar in avbrott som berör många användare till oss. Om du har störningar på din tv, radio, mobiltelefon eller ditt bredband bör du kontakta din operatör.

arrow Problem vid köp av appar och andra tjänster i mobiltelefonen

Om du har problem med en tjänst som köpts med mobiltelefonen eller via internet, kan du kontakta din lokala konsumentvägledare eller Etiska rådet för betalteletjänster.

arrow Oskäliga avtalsvillkor och marknadsföring

Kontakta Hallå konsument och berätta om din misstanke.

arrow Problem med e-postfunktionen

Klagomål och frågor som rör e-postfunktionen, till exempel att e-post inte levereras, bör tas upp med den leverantör som tillhandahåller e-posttjänsten.

arrow Problem med en operatörs kundtjänst

Klagomål och synpunkter på en teleoperatörs kundtjänst bör i första hand skickas till den berörda operatören. PTS har inte någon tillsyn över kvaliteten hos eller tillgängligheten till operatörernas kundtjänst.

arrow Skräppost (spam)

Konsumentverket hanterar frågor om marknadsföring, till exempel i form av så kallat skräppost (spam). Om du vill anmäla skräppost, bör du vända dig till Konsumentverket. Hallå konsument har goda råd om hur du undviker spam. Kampanjen Surfa lugnt syftar bland annat till att hjälpa svenska surfare att få bukt med skräppost.

arrow Strålning från mobiltelesystem

Flera myndigheter har ansvar för frågeställningar som berör strålning från mobiltelesystem. Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som har huvudansvaret vad gäller strålning.

arrow Problem kring betalteletjänster

Etiska rådet för betalteletjänster har till uppgift att upprätta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i betalteletjänster och deras marknadsföring samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information.

arrow Spärr mot telefonförsäljning

Genom NIX-telefon kan privatpersoner spärra sitt telefonnummer mot samtal för försäljning, marknadsföring och insamling.

arrow Surfa Lugnt

Kampanjen Surfa Lugnt syftar bland annat till att hjälpa svenska surfare med kunskap om hur man undviker att drabbas av och sprida virus vidare samt att upptäcka bedrägeriförsök på internet. PTS är en bland många myndigheter, organisationer och företag som står bakom kampanjen.

arrow Bedrägeriförsök via internet eller telefon

I takt med den ökade användningen av digitala tjänster uppstår nya tillvägagångssätt för bedragare att lura privatpersoner och företag via internet eller telefon. Ta för vana att aldrig lämna ut personlig information, kort- eller kontouppgifter via sms, e-post eller telefon.

Bedragare som utger sig för att vara någon annan, kan på så sätt komma över värdefull information. De kan exempelvis skicka e-post med länk till en falsk webbplats där du uppmanas lämna personliga uppgifter (nätfiske eller phishing) eller kontakta dig via ett fingerat telefonnummer (spoofing), och be dig logga in på internetbanken. Polisen har mer information om nätbedrägerier och om hur du skyddar dig. Du kan också vända dig till Hallå konsument eller till Konsumenternas bank- och finansbyrå.

PTS deltar i olika samverkansformer med operatörer, Telekområdgivarna och polisen för att försöka motverka bedrägerier.