Avvecklingen av kopparnätet (telefonnätet)

Operatörerna genomför löpande förändringar och uppgraderingar i sina tele- och bredbandsnät. Trenden är att traditionell fast telefoni och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten. Här berättar vi mer om utvecklingen och vad den innebär för dig som konsument.

Informationsmöte 4 oktober 2022, kl 10-12

PTS kommer genomföra ett nytt informationsmöte om avvecklingen av 2G och 3G samt kopparavvecklingen. Informationsmötet kommer att webbsändas och vi publicerar film efter genomfört möte.

Klicka här för att se sändningen.

arrow Vad händer med det gamla, fasta telefonnätet?

Delar av det gamla, fasta telefonnätet, som till stora delar ägs av Telia, kommer att ersättas med fiber eller mobil teknik. Det innebär att Telia i vissa områden exempelvis ersätter vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet, och bredband via telejacket (ADSL) med fiber eller mobilt bredband. I vissa områden kan det också vara så att du behöver vända dig till en annan operatör än Telia för att få bredband eller telefoni. Telias förändringar påverkar även operatörer som hyr in sig i deras nät.

Om du är berörd kommer Telia, eller annat ansvarigt telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få information om alternativen. Telia har i oktober 2015 lämnat in ett dokument till PTS som beskriver deras arbete. Mer information om förändringarna finns på Telias webbplats.

arrow Får operatörerna göra förändringar i sina nät?

De operatörer som äger nät får göra förändringar i dem så länge de följer avtalsvillkoren för abonnemanget.

arrow Vad har jag för rättigheter till telefoni och bredband?

Även om man bortser från det fasta telefonnätet erbjuder marknadsaktörerna i dag flera alternativa tekniska lösningar som ger bredband och telefoni. Dessa marknadserbjudanden finns tillgängliga även i mer glest befolkade områden. Som enskild har man ett eget ansvar att säkerställa sitt behov av bredband och telefoni. Du kan som enskild behöva kontakta flera leverantörer, och kanske också utvärdera olika lösningar. För de allra flesta finns minst tre leverantörer att välja bland.

Om det är så att ingen leverantör kan tillhandahålla dig telefoni eller bredband kan du ansöka om att PTS upphandlar en lösning till dig. Kom ihåg att dokumentera dina kontakter med leverantörerna eftersom PTS behöver sådan dokumentation som underlag för prövningen av din ansökan. Läs mer om förutsättningarna för att få en upphandlad lösning via PTS.

Läs mer om goda råd för dig som berörs av kopparavvecklingen.

Du kan även läsa mer om dina rättigheter hos Telekområdgivarna. Det är en självständig organisation som ger kostnadsfri och objektiv information och vägledning till konsumenter kring tele-, tv- och internetabonnemang.

arrow Jag har blivit erbjuden en ersättningslösning för min telefoni/mitt bredband. Måste jag tacka ja?

Du kan välja telefoni och bredband från vilken operatör du vill, men det är förstås viktigt att du innan du tecknar avtal kontrollerar att du kan använda telefonin/bredbandet i din bostad. Fråga gärna om operatören har prova-på-erbjudanden. 

Läs mer om goda råd för dig som  berörs av kopparavvecklingen.

I Telekomguiden hittar du information om olika erbjudanden. 

 

arrow Vad gör PTS?

Regeringen har mål för utbyggnaden av fast bredband i Sverige. PTS har flera uppdrag för att främja utbyggnaden av snabbt bredband. Läs mer om Bredbandsstrategin.

Regeringen har även mål för tillgången till mobila tjänster i Sverige. PTS gör flera saker för att bidra till förbättringen av mobiltäckningen, bland annat:

  • skapar förutsättningar för operatörerna att bygga nät utifrån kundernas efterfrågan
  • ställer täckningskrav vid tillståndsgivning av frekvenser där det är en lämplig åtgärd för att åstadkomma yttäckning som kan bidra till att driva utbyggnaden längre än till områden med stort kundunderlag
  • informerar om vad man bör tänka på som enskild konsument
  • ställer krav på operatörerna att tydligare beskriva vad konsumenterna köper och vad konsumenterna kan förvänta sig av tjänsten
  • deltar i regionala möten med bland andra länsstyrelser och operatörer för att lyfta fram goda exempel och hitta nya samverkansformer för bättre mobiltäckning

arrow Har inte staten ansvar att ordna telefoni och bredband till alla?

Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni och bredband till hushåll och företag. Men för ett mycket litet antal hushåll kan det uppstå en situation där marknaden inte räcker till. I vissa fall kan PTS därför gå in och säkra telefoni genom upphandling. Det rör sig dock om undantagsfall och det är mycket få hushåll som inte kan få telefoni genom någon av de vanliga operatörerna. I dagsläget har PTS upphandlat telefoni till ett 10-tal hushåll.


De flesta bostäder och företag kan idag få tillgång till grundläggande internet (minst 10 Mbit/s) via trådbundna nät, mobilnät eller satellit. För det fall ingen leverantör kan tillhandahålla dig telefoni eller bredband kan du ansöka om att PTS upphandlar en lösning till dig. Läs mer om förutsättningarna för att få en upphandlad lösning via PTS.

arrow Jag vill veta mer om förändringarna i det gamla, fasta telefonnätet? Vem kan jag kontakta?

Telias webbplats kan du läsa mer om förändringarna i det fasta telefonnätet. Du kan även ringa Telias kundtjänst på telefon 90 200.