Nytt tillstånd för VHF i fritidsbåt

För att använda VHF-radio ombord på ett fartyg krävs ett tillstånd att använda radiosändare ombord på fartyg, även kallat VHF-tillstånd.

VHF-tillstånd utfärdas av PTS efter ansökan och ger tillståndsinnehavaren rätt att använda VHF-radioutrustning. Det är en utrustning som kan visa sig vara en ovärderlig hjälp vid till exempel ett haveri eller en olycka till sjöss.

arrow Hur ansöker jag om VHF-tillstånd?

Du kan ansöka om ett nytt VHF-tillstånd för fritidsfartyg direkt på PTS webbplats genom att använda avsett webbformulär.

Du kan också ansöka om tillstånd till PTS per e-post, post eller fax. Här finns ansökningsblanketter. Om radion ska sitta i ett yrkesfartyg finns särskilda blanketter för detta.

OBS: Använd inte webbformuläret om du redan har ett tillstånd som du vill göra förändringar i eller säga upp. Då ska du höra av dig per e-post, brev eller fax. Kontaktinformation finns längst ner på sidan.

arrow Vad ska jag tänka på vid ansökan?

Vissa VHF-utrustningar har så kallade DSC (Digital Selective Call), vilket innebär att den är utrustad med en digital selektiv sändare och mottagare. Det gör det möjligt att skicka och ta emot viss digital information. I dessa fall måste ansökan om VHF-tillstånd kompletteras med en ansökan om ett så kallat MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity), vilket kan liknas vid ett maritimt telefonnummer. Denna ansökan görs på samma blankett som själva ansökan om VHF-tillstånd.

Under de senaste åren har AIS-transpondrar (Automatic Identification System) blivit populära även på mindre fartyg. AIS gör det möjligt att identifiera och följa andra fartygs rörelser. Även denna utrustning är tillståndspliktig och kräver ett MMSI-nummer.

arrow Behövs certifikat eller abonnemang för VHF-tillstånd?

För att få använda maritim VHF-radio krävs ett certifikat. Ett certifikat kan jämföras med ett "körkort" för radio. Det finns olika sorters certifikat och de utfärdas bland annat av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB. På NFB:s webbplats finns mer information om krav och provförrättare.

Ett abonnemang är ett frivilligt avtal mellan dig som radioinnehavare och Sveriges kustradiostation – Stockholm radio. Mer information om abonnemang finns på Stockholm radios webbplats.

arrow Kontakta PTS

Kontakta enheten för spektrumtillstånd på PTS om du har frågor eller funderingar kring VHF-tillstånd:

PTS Spektrumavdelningen, enheten för spektrumtillstånd Box 5398 102 49 STOCKHOLM

E-post: pts@pts.se
Telefon: 08-678 55 00

arrow Vad betyder förkortningarna?

AIS: Automatic Identification System
DSC: Digital Selective Call
MMSI: Maritime Mobile Service Identity
VHF: Very High Frequency