Postort och ortnamn på minoritetsspråk

Förvaltningen av postnummersystemet ska enligt postförordningen (2010:1049) främja god ortnamnssed vid ändringar i systemet. En postorts namn kan av den anledningen inte ses som helt fristående från motsvarande geografiska ortnamn. Mot bakgrund av gällande lagstiftning rörande minoritetsspråkens ställning och hänvisningen till god ortnamnssed i postförordningen är det PTS uppfattning att postoperatörerna ska kunna distribuera brev där postorten angivits på ett minoritetsspråk.

Mot bakgrund av den ökade automatiseringen av brevsorteringen och postoperatörernas fortsatta planer på och behov av rationalisering och omstrukturering anser PTS att det är särskilt viktigt att postoperatörer försäkrar sig om att det finns tydliga rutiner och rätt verktyg för att hantera försändelser adresserade med ortnamn på svenska, samiska, finska och på meänkieli.