Tillsyn kring Postnords nya utdelningsmodell

PTS granskar Postnords nya utdelningsmodell.

Under hösten 2020 testade Postnord en ny produktionsmodell. Modellen går kortfattat ut på att optimera brevdistributionen i förhållande till kravet på tvådagarsbefordran i postförordningen. I praktiken innebär det här att mottagarna får brev inlämnade för tvådagarsbefordran utdelade varannan dag.

Postnord meddelade under januari 2021 att utdelningsmodellen ska sjösättas i hela Malmö terminalområde, vilket är alla postnummer som börjar på 2. Modellen går kortfattat ut på att optimera brevdistributionen i förhållande till kravet på tvådagarsbefordran i postförordningen.

PTS har genomfört en tillsyn för att följa hur Postnord arbetar med att säkerställa att postverksamheten, i samband med införandet av modellen, kan bedrivas utan avbrott samt vilka åtgärder som vidtas för att Postnord ska leva upp till postlagens krav. Tillsynen avslutades i juni 2021. PTS meddelade då att Postnord efterlever kraven i regelverket.

Dokument som tillhör tillsynen