Tillsyn kring Postnords tester

PTS granskar hur Postnord förbereder sig inför tester av en ny produktionsmodell.

Postnord har meddelat att de har för avsikt att testa en ny produktionsmodell. Modellen går kortfattat ut på att optimera brevdistributionen i förhållande till kravet på tvådagarsbefordran i postförordningen.

PTS konstaterar att Postnords förberedelser inför och genomförande av testet av den nya produktionsmodellen kan påverka operatörens förmåga att bedriva en tillförlitlig postverksamhet i enlighet med kraven i postlagstiftningen och gällande tillståndsvillkor.

PTS inleder därför tillsyn för att följa hur Postnord jobbar med bland annat riskanalyser och tillförlitlighetsmått inför och under genomförandet av testet. 

Dokument som tillhör tillsynen