Utdelning till verksamhetsställen

Vad gäller kring utdelning av post till verksamhetsställen vilka saknar avlämningsställe som är tillgängligt för postoperatörerna dygnet runt?

Det finns inga regler som specifikt behandlar utdelning av post till verksamhetsställen vilka saknar ett avlämningsställe som är tillgängligt för postoperatörerna dygnet runt. Verksamhetsställen som avses är till exempel affärs-, företags- och industrilokaler, kontorshotell, affärsgallerior, sjukhus, vårdcentraler och skolor.

En viktig utgångspunkt i sammanhanget är grundregeln att postmottagaren ska få all sin post, oavsett vem som har delat ut den, till ett och samma ställe. I dessa fall måste även frågor om såväl integritet som effektivitet beaktas.

arrow Egen postadress?

Om den enskilda verksamheten har en egen postadress ska det finnas en anordning för avlämning av post i anslutning till dess verksamhetsställe. Enligt PTS mening är det olämpligt från integritetssynpunkt att lämna posten till exempel på en affärsdisk, utan det åligger postmottagaren att sörja för en lämplig anordning för överlämnandet som är lätt tillgänglig för postoperatörerna dygnet runt, till exempel i form av en låsbar postlåda.

arrow Affärsgallerior

I vissa fall, ofta i moderna affärsgallerior, saknas individuella postadresser till de enskilda verksamheterna. Alla samsas istället under verksamhetsställets postadress och har en så kallad kollektivadress. I dessa fall behöver postoperatörerna endast dela ut posten till ett enda avlämningsställe och det tillkommer fastighetsägaren och postoperatörerna att en hitta en lämplig lösning för detta. Hur posten sedan ska delas ut till de olika verksamheterna är fastighetsägarens och postmottagarnas ansvar. En lösning kan vara att man gör en lokal överenskommelse med de postoperatörer som är verksamma i området.

arrow Enas om fastighetsboxanläggning

Ett sätt för att få postutdelningen att fungera så smidigt som möjligt är att fastighetsägaren/postmottagarna ordnar en gemensam fastighetsboxanläggning. Om insortering i anläggningen ska skötas av postoperatörerna ska anläggningen kunna nås även utanför verksamhetsställets ordinarie öppettider.

Går det inte att ordna så är en fastighetsboxanläggning inne i själva verksamhetsstället det näst bästa alternativet. Även denna bör vara tillgänglig för postoperatörerna dygnet runt. Innan fastighetsboxanläggning införskaffas bör fastighetsägaren inhämta postoperatörernas synpunkter och samråda om exempelvis utformning och placering.

arrow Ordna egna postlådor

Om fastighetsägaren eller de olika verksamheterna inte kan enas om att inrätta en fastighetsboxanläggning måste den enskilda verksamheten ordna med en egen postlåda eller postinlägg vid adressplatsen. Det senare förutsätter dock att verksamheten har en egen postadress. När det gäller placering och utformning av dessa postlådor gäller i tillämpliga delar PTS allmänna råd om postutdelning. Postmottagaren har också möjlighet att köpa de alternativa utdelningstjänster som finns på marknaden såsom till exempel postbox och olika former av ”hämta/lämna”-tjänster.

arrow Om det saknas postlåda

Om ändamålsenlig anordning saknas kan postmottagaren ytterst få hämta sin post vid respektive postoperatörs utdelningskontor eller på en plats som anvisas av de postoperatörer som är verksamma i området. Innan så sker bör dock mottagaren ha underrättats om detta och getts rimlig tid att ordna med lämpligt avlämningsställe.