Om Care of adressering

Den här informationen om Care of (C/O) adressering förtydligar hur begreppet ska användas.

En del av bristerna i kvaliteten på den svenska postmarknaden kan härledas till felaktig adressering. Därför har postoperatörerna, Svensk Adressändring och PTS gemensamt och i samförstånd sett ett behov av att förtydliga hur adressuppgiften c/o ska användas.


arrow Vad betyder c/o?

Svar: C/o är en förkortning av begreppet ”care of” som på svenska lämpligen översätts till ”ansvara för” eller ”ta hand om” i betydelsen att ta hand om/ansvara för brevet.

arrow När ska man använda c/o?

Svar: C/o ska användas som adresseringsuppgift framför namnet och adressen på den som ska ansvara för/ta hand om en försändelse och se till att den når den avsedda adressaten, det vill säga när person A ska ta hand om posten för person B då person B av någon anledning inte har möjlighet att ta emot den själv. Det kan till exempel röra sig om situationer då en huvudmans post ska gå till dennes god man, eller ett myndigt barn som ska ta hand om posten för sina åldrande föräldrar. Den som ska ta hand om posten anses då vara den förmedlande mottagaren av försändelsen. I dessa fall ska försändelsen adresseras på detta sätt:

Huvudman Huvudmansson
c/o God M. Godmansson
Åvägen 33
123 45 Staden

arrow Vad menas med förmedlande mottagare?

Svar: Den förmedlande mottagaren är den som har ansvaret för att posten ska levereras och hanteras på ett sådant sätt att den når adressaten. Det är alltså den förmedlande mottagaren som ska anges som c/o och som är utsedd att ta hand om posten för adressatens räkning.

arrow Ska c/o anges när man bor inneboende eller hyr en bostad i andrahand?

Svar: Nej. Eftersom c/o ska användas för att ange vem som ska ansvara för brevet för adressatens räkning är det felaktigt att använda c/o i sin adressuppgift när man är inneboende hos någon eller hyr en bostad i andrahand. Då ska man istället sätta upp sitt namn på dörren och, vid förekommande fall, på fastighetsboxen.

Exempel: Emma Andersson hyr en bostadsrätt i andrahand av Johan Eriksson. När hon anger sina adressuppgifter lämnar hon denna adress:

(FEL) Emma Andersson
c/o Johan Eriksson
Storgatan 15 B lgh 1202
123 45 Staden

Då Johan inte ska ta hand om brevet för Emmas räkning använder hon c/o på ett felaktigt sätt. Hon ska istället sätta sitt namn på dörren och fastighetsboxen samt ange sin adress såhär:

(RÄTT) Emma Andersson
Storgatan 15 B lgh 1202
123 45 Staden

arrow Måste man överhuvudtaget använda c/o?

Svar: Ja. C/o ska alltid användas när en person ska ta hand om och förmedla posten till en annan person.

arrow Varför måste jag ändra mitt sätt att adressera nu?

Jag har bott inneboende i flera år och har alltid använt c/o som adresseringsuppgift för att få min post. Varför måste jag ändra mitt sätt att adressera nu?

Svar: En anledning till att post delas ut fel eller inte når avsedd adressat är att det finns brister i adresseringskvaliteten i Sverige idag. En av bristerna är att c/o används felaktigt på två olika sätt, dels som ett sätt att ange vem som ska ta hand om brevet och vara den förmedlande mottagaren av försändelsen, dels som adresseringsuppgift när en person bor inneboende eller hyr en bostad i andrahand. Används c/o på ett enhetligt sätt kommer fler brev att hamna rät. Därför har PTS, postoperatörerna och Svensk Adressändring AB funnit ett behov av att förtydliga att c/o endast ska användas när en person ska ta hand om en annans persons post. På så sätt kan en förmedlande mottagare säkerställa att denna post når hen när den är avsedd att göra detta.

arrow Hur ska brev och paket hitta fram till mig?

Svar: I de flesta flerfamiljshus sätter hyresvärden eller bostadsrättsföreningen upp en skylt med lägenhetsinnehavarens (det vill säga den som har hyresrätten eller äger bostadsrätten) namn på dörren. Det räcker med att du som hyresgäst sätter upp en egenhändigt skriven lapp på dörren för att brevbäraren ska kunna dela ut posten till dig.

arrow Vad händer om jag inte sätter upp mitt namn på dörren?

Svar: Brevbäraren som ska dela ut din post kommer då inte kunna dela ut post till dig, eftersom hen inte hittar adressaten.

arrow Varför hittar posten inte fram till mig?

Jag hyr i andra hand och anger adresseringsuppgift c/o innan lägenhetsinnehavarens namn och bostadens adress. Min post hittar inte fram till mig! Vad har hänt?

Svar: Det kan vara så att din hyresvärd, det vill säga lägenhetsinnehavaren, har eftersändning. Är situationen sådan kommer all post som är adresserad c/o eftersändas till hens eftersändningsadress.

arrow Hur ska jag adressera så att min huvudmans post kommer till mig?

Jag är god man. Hur ska jag adressera för att min huvudmans post ska skickas till mig?

Svar:
Din huvudmans namn
c/o Ditt namn
Din gatuadress
Postnummer Stad

arrow Hur ska jag adressera så att dödsboets post kommer till mig?

Jag är dödsbodelägare. Hur ska jag adressera för att dödsboets post ska skickas till mig?

Svar:
Dödsbo för (den avlidnes namn)
c/o Ditt namn
Din gatuadress
Postnummer Stad

arrow Kommer min huvudmans post följa med i eftersändningen till min nya adress?

Jag är god man och ska flytta från min nuvarande bostad. Min bostad ska hyras ut i andra hand och jag vill få all min post eftersänd till min nya adress. Kommer min huvudmans post följa med i eftersändningen till min nya adress?

Svar: Ja. Finns adresseringsuppgiften c/o före ditt namn kommer den automatiskt eftersändas till din nya adress.