Oadresserad reklam/Samhällsinformation

PTS får ofta frågor om reklamförsändelser, gratistidningar eller bostadsbilagor från folk som inte vill ha denna sorts post. Eftersom det är oadresserade försändelser faller de inte in under begreppet postverksamhet och hör därmed inte heller till PTS ansvarsområde.

När det gäller gruppreklam har direktmarknadsföringsbranschen och Konsumentombudsmannen ingått en överenskommelse om att respektera skyltar där de boende tackar nej till reklam.

Annorlunda förhåller det sig med gruppförsändelser. Till gruppförsändelser räknas gratistidningar, information från statliga och kommunala organ, politiska partier och ideella föreningar. Tanken är att denna information ska nå ut till alla varför gruppförsändelser delas ut till samtliga hushåll. Gruppförsändelser kan alltså vara gratistidningar, som förutom annonser innehåller redaktionellt material. Enligt den information PTS har krävs enligt PostNords produktvillkor ett utgivningsbevis utfärdat av PRV, Patent- och Registreringsverket, för att en tidning ska få delas ut som gruppförsändelse.