Tillgång till grundläggande betaltjänster

Alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser och det är i första hand marknaden som bör tillhandahålla de grundläggande betaltjänsterna. Det är det politiska målet för grundläggande betaltjänster.

Alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser och det är i första hand marknaden som bör tillhandahålla de grundläggande betaltjänsterna. Det är det politiska målet för grundläggande betaltjänster.

Post- och telestyrelsen (PTS) har ett regeringsuppdrag att främja länsstyrelserna i arbetet med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Arbetet genomförs i samverkan med bland andra Länsstyrelsen i Dalarnas län och Tillväxtverket.

Du kan läsa om PTS uppdrag kring grundläggande betaltjänster i myndighetens instruktion och regleringsbrev.

Ändrade beteenden ställer nya krav på betaltjänster

Svenskarna har under de senaste åren ändrat beteende när det gäller hur vi betalar. Användandet av kontanter har minskat i takt med att allt fler har valt andra betallösningar, till exempel kortbetalningar, betalningar via internetbanken och betalappar i telefonen.

Utvecklingen har också inneburit att tillgången till kontantbaserade och manuella betaltjänster har förändrats. Det kan innebära att vissa grupper av användare som av olika skäl är beroende av manuell betjäning får problem att utföra sina betalningar. Det kan också uppstå svårigheter för föreningar och företag när det gäller att göra insättningar.

På de orter och den landsbygd där marknaden inte tillgodoser behovet av grundläggande betaltjänster finns det möjlighet för staten att gå in med stödjande insatser eller ekonomiska bidrag. Behovet av insatser bedöms av länsstyrelserna. PTS har i uppdrag att stödja länens arbete med grundläggande betaltjänster.

Mer information om hur PTS stöttar Länsstyrelsernas arbete.