Återkoppling angående PTS uppgiftsinsamling

Vi skulle vilja veta hur ni som lämnat in uppgifter till oss upplevde uppgiftsinsamlingen.

PTS har i år för första gången samlat in uppgifter från företag som tillhandahåller platser för kontanttjänster. Insamlingen har gjorts genom Tillväxtverkets applikation Pipos Kontantanalys. Vi skulle nu vilja veta hur ni som lämnat in uppgifter till oss upplevde uppgiftsinsamlingen. Om ni har möjlighet att fylla i nedanstående enkät så hjälper ni oss att förstå vad vi eventuellt kan förbättra. Vi kommer enbart att använda enkätsvaren i syfte att förbättra hur vi samlar in information inom ramen för vårt tillsynsarbete rörande tillgången till kontanttjänster.

Behandling av personuppgifter. 

Klicka här för att läsa om hur PTS behandlar personuppgifter.


Återkoppling angående PTS uppgiftsinsamling

Hur upplevde ni tidpunkten för information om PTS insamling?
Hur upplevde ni informationen från PTS om uppgiftsinsamlingen?
Hur upplevde ni uppgiftsinsamlingen den 24 augusti-11 september 2020?