Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Sedan den 1 januari 2020 gäller det nya regelverket rörande större kreditinstituts skyldighet att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. PTS är en av de myndigheter som arbetar för att se till att lagen efterlevs.

Detta säger lagen

Lagen innebär att större kreditinstitut blir skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet.

Skyldigheten innebär att endast en mindre andel av befolkningen får ha ett längre vägavstånd än 25 km till närmaste ställe för kontantuttag respektive för dagskasseinsättning.

Skyldigheten gäller för de berörda kreditinstituten, men fler aktörer på marknaden bidrar till tillgången (t ex mindre banker, ombudsaktörer och andra som tillhandahåller dessa tjänster). Inga sanktioner utfärdas så länge tillgången tillgodoses genom samtliga tillhandahållare på marknaden.

Då började skyldigheten gälla

Skyldigheten för kreditinstituten att tillhandahålla en rimlig tillgång till kontanttjänster trädde i kraft den 1 januari 2021, men bestämmelserna om PTS tillsyn och om skyldigheten att lämna uppgifter om ställen för kontanttjänster började gälla redan den 1 januari 2020. Skyldigheten att lämna information gäller alla företag som tillhandahåller platser för kontantuttag eller dagskasseinsättningar.

PTS roll

PTS har ett delat tillsynsansvar med Finansinspektionen.

PTS ska utöva tillsyn över att kreditinstituten uppfyller sina skyldigheter.  Om de inte fullgör sina skyldigheter ska PTS meddela Finansinspektionen, som har möjlighet att ingripa mot institutet genom beslut om föreläggande att vidta rättelse och sanktionsavgift.

För bedömningen kan PTS använda uppgifter om tillgången till tjänsterna från en databas hos Tillväxtverket.

För specifika frågor angående PTS uppdrag med kreditinstitutens skyldighet att tillhandahålla kontanttjänster, vänligen kontakta kontanttillsyn@pts.se.

Frågor och svar

arrow Kommer det här att förbättra tillgången till ställen för kontantuttag och deponering av dagskassor?

Avsikten är att en viss förbättring av tillgången till tjänsterna ska ske, men framförallt handlar det om att bromsa en fortsatt avveckling av dessa tjänster.

arrow Innebär det att alla får max 25 km till ställe för kontantuttag och deponering av dagskassor?

Nej, skyldigheten för kreditinstituten innebär inte en rättighet för den enskilde att få max 25 km till dessa tjänster. Enligt förslaget kommer en liten andel av befolkningen ha längre än 25 km.

arrow Omfattar detta insättningar för privatpersoner och ställen för betalning av räkningar över disk?

Nej, det gör det inte.

arrow Innebär det här att bankkontor måste ha kontanthantering?

Kreditinstituten behöver inte tillhandahålla tjänsterna i egen regi (t ex på sina bankkontor) utan kan samverka med tredjepartsaktörer för att upprätthålla tillgången till tjänsterna.