Kontant- och betaltjänster

PTS arbetar med tillsyn över att vissa kreditinstitut tillhandahåller kontanttjänster i betryggande utsträckning i Sverige. PTS har även ett regeringsuppdrag att arbeta med grundläggande betaltjänster.

Klicka på länkarna nedan för att se mer information.

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster Skyldighet om kontanttjänster

Större kreditinstitut är skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning

Grundläggande betaltjänster Grundläggande betaltjänster

Alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

Nyheter

17 december 2021

Post- och telestyrelsen (PTS) granskar regelefterlevnaden på marknaden för kontanttjänster genom en ny uppgiftsinsamling.

8 december 2021

Post- och telestyrelsen (PTS) har för andra gången granskat om det finns tillräckligt med platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i landet. Utifrån en fortsatt begränsad geografisk tillsyn kommer PTS inte att lämna över något ärende till Finansinspektionen. PTS kommer nu att fortsätta granska utvecklingen på marknaden.

24 juni 2021

PTS har för första gången granskat om det finns tillräckligt med platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i landet.

23 juni 2021

Nu fortsätter PTS sin granskning av regelefterlevnad på marknaden för kontanttjänster genom en ny uppgiftsinsamling.

8 april 2021

PTS kommer att presentera en ny vägledning för branschaktörer.