Kontant- och betaltjänster

PTS arbetar med tillsyn över att vissa kreditinstitut tillhandahåller kontanttjänster i betryggande utsträckning i Sverige. PTS har även ett regeringsuppdrag att arbeta med grundläggande betaltjänster.

Klicka på länkarna nedan för att se mer information.

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster Skyldighet om kontanttjänster

Större kreditinstitut är skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning

Grundläggande betaltjänster Grundläggande betaltjänster

Alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

Nyheter

24 juni 2021

PTS har för första gången granskat om det finns tillräckligt med platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i landet.

23 juni 2021

Nu fortsätter PTS sin granskning av regelefterlevnad på marknaden för kontanttjänster genom en ny uppgiftsinsamling.

8 april 2021

PTS kommer att presentera en ny vägledning för branschaktörer.

26 februari 2021

PTS har meddelat föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av den sanktionsavgift som är kopplad till skyldigheterna att tillhandahålla kontanttjänster.