Till branschinformation

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna till vänster.


Par med dator Ny kalkylmodell

PTS har beslutat om en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Nyheter

PTS tar emot synpunkter på förslag om tilldelning av 2,3- och 3,5 GHz-banden

Reglerna ska bland annat ge förutsättningar för effektiv konkurrens i 5G-utbyggnaden. Auktionen planeras till december 2019.

6 februari 2019


Digitaliseringssnurran visar potentialen med digitalisering av kommunal verksamhet

Verktyget beräknar potentiella effektiviseringsvinster av digitalisering.

31 januari 2019


Följ webbsändningen av PTS frukostseminarium

Klockan 08.00 startar PTS frukostseminarium om arbetet i BEREC och RSPG. Följ seminariet på webben.

31 januari 2019


13,7 miljoner för ökad digital kompetens

Sju projekt får finansiering för att öka den digitala kompetensen för särskilt utsatta grupper.

22 januari 2019


Uppdaterade regler ska säkra operatörernas kontinuitetsplanering inför höjd beredskap

Tydligare koppling till driftsäkerhetsreglerna.

14 januari 2019


PTS frukostseminarium: Om arbetet i Berec och RSPG

Välkommen till PTS frukostseminarium, som kommer att handla om arbetet i Berec och RSPG.

8 januari 2019


Dokument

Avskrivningsbeslut Halmstad Stadsnät AB - dnr 17-10216

15 februari 2019


Avskrivningsbeslut Utsikt Bredband AB - dnr 17-10214

15 februari 2019


Avskrivningsbeslut Kumbro Stadsnät AB - dnr 17-10213

15 februari 2019


Prisrapport 2018

15 februari 2019


Konsumentklagomål på telefoni och bredband 2018 - PTS-ER 2019-2

13 februari 2019


Remiss - Vägledning med anledning av stadsnätsuppdraget dnr 17-6891

Svara senast 4 mars 2019.

11 februari 2019


Remiss angående PTS förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen

PTS har tagit fram förslag till nya allmänna råd om den svenska frekvensplanen.

7 februari 2019


Föreläggande vid vite - Tre - dnr 18-39400

7 februari 2019


Konsultation av förslag inför tilldelningen i 2,3 och 3,5 GHz-banden

Post- och telestyrelsen (PTS) skickar i dag ut en konsultation med en rad förslag inför tilldelningen av frekvensutrymme i frekvensbanden 2,3 och 3,5 GHz.

6 februari 2019


Remiss av förslag till koordineringsavtal med Danmark för landmobila tjänster i frekvensbandet 2,3-2,4 GHzNy sida

PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

1 februari 2019