Kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

PTS arbetar med att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.