Jag har inte bredband

arrow Hur kan jag få bredband om jag bor i en enskild fastighet?

Så här kan du få bredband om du bor i en enskild fastighet:

  • Ta reda på om det finns bredband i ditt område, till exempel med hjälp av PTS tjänst Bredbandskartan.
  • Ta reda på om det går att ansluta din fastighet. Det gör du genom att kontakta nätägaren eller tjänsteleverantören
  • Kontakta kommunen om du fortfarande inte har hittat någon som erbjuder bredband till din fastighet.
  • Bygg ett lokalt bredbandsnät, även kallat byanät.

Läs mer om de fyra stegen på Bredbandskartan.

arrow Hur kan jag få bredband om jag bor i flerfamiljshus?

Om du bor i ett flerfamiljshus och inte har bredband finns flera möjligheter. De tre vanligaste teknikerna för fast bredband är

  • via telefonnätet (xDSL)
  • via fiber
  • via din kabel-tv-leverantör.

Fråga din hyresvärd eller bostadsrättsförening vilka möjligheter som finns i ditt hus. De kan också påverka så att du får bredband i din lägenhet om det inte finns i dag.

En annan möjlighet är mobilt bredband. Telekområdgivarna har mer information om mobilt bredband.

arrow Hur kan jag som bostadsrättsförening eller hyresvärd få bra bredband till de boende?

Sök på Bredbandskartan för att se vilka som levererar bredband till ditt område. Kontakta en eller flera av de leverantörer som redan finns i området för att få reda på vad de kan erbjuda. I de flesta tätorter finns många som erbjuder bredband, men i glesbygden är förutsättningarna ibland mer begränsade. 

Du kan också kontakta en branschorganisation, till exempel Fastighetsägarna om du som fastighetsägare är medlem i en sådan, eller ta kontakt med din tekniska förvaltare för att få råd om att dra in bredband i fastigheten. Läs mer om olika bredbandstekniker.

arrow Varför delar PTS ut bredbandsstöd och till vem?

Regeringen vill att så många som möjligt ska få tillgång till bredband i Sverige. PTS delar därför ut statsstöd till aktörer som bygger ut infrastruktur för bredband. Det görs till sådana bostäder och arbetsplatser som det annars inte är kommersiellt gångbart att bygga till.

Stödet avser utbyggnad fram till så kallade avlämningspunkter.

Du som är slutanvändare och vill ha bredband i ditt hem, får sedan erbjudande om att ansluta dig till nätet för en skälig anslutningsavgift. 

Fiberföreningar, stadsnät och operatörer kan söka stöd för att bygga ut bredbandsinfrastruktur som medger 1 Gbit/s. De ska kunna visa att de har den kompetens och de resurser som krävs för att etablera bredbandsinfrastruktur enligt de krav som beskrivs i PTS underlag för utlysning.

Det är viktigt att aktörer som söker bredbandsstöd bedöms enligt objektiva kriterier som är väsentliga så att de kan genomföra planerade projekt. PTS ställer krav på att sökanden ska ha erfarenhet av bredbandsutbyggnad, vilket även kan uppfyllas genom att åberopa en annan organisations kapacitet.

PTS ställer även krav på bland annat ekonomisk ställning och verksamhetsföremål.

För att stödmedlen ska räcka för att ansluta så många byggnader som möjligt tilldelas stödet genom konkurrensutsättning. De utbyggnadsprojekt som uppfyller grundläggande krav rangordnas och tilldelas stödmedel baserat på respektive års regelverk.

PTS har delat ut bredbandsstöd sedan år 2020. De aktörer som fått bredbandsstöd är av olika slag, till exempel lokala fiberföreningar, kommunala bolag och privata företag specialiserade på fiberutbyggnad. PTS har bedömt att samtliga aktörer som mottagit bredbandsstöd uppfyller de krav vi ställer på stödmottagare. PTS följer också upp varje projekt och säkerställer att de genomförs enligt gällande regler och villkor.