Utbildning

Det krävs kunskap inom flera olika områden för att arbeta med bredbandsutbyggnad.

Genom utbildningsinsatser bidrar vi med kunskap om främjandearbete, regelverk, tekniker, marknaden, konkurrensfrågor, robusthet och nätsäkerhetsfrågor. Vi erbjuder bland annat:

  • Utbildning av länsstyrelserna i bredbandsfrågor
  • Utbildningspaket för regionala och lokala aktörer i bredbandsfrågor

Just nu pågår en utbildningsinsats där PTS träffar kommuner och utbildar inom de områden som PTS som sektorsmyndighet ansvarar för.

Ett exempel på en utbildning som PTS genomfört är PTS Bredbandsskola, som

  • riktade sig till alla regionala bredbandskoordinatorer
  • utgick ifrån PTS sektorsansvar och de regionala bredbandskoordinatorernas uppdrag.
  • syftet var att skapa en gemensam plattform i form av kunskap, verktyg och terminologi.

Kontaktuppgifter:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: pts@pts.se