Internet

De flesta svenska hushåll har i dag uppkoppling till internet.

Här finns information och tjänster för dig som är privatperson.

" " Nyttan med bredband

Med bredband och smarta, digitala tjänster kan du leva enklare och tryggare, oavsett hur eller var du bor.

" " Saknar bredband

Information för dig som saknar bredband.

" " Mer om bredband

Bra att veta om internet.

" " Tekniker för bredband

Det finns flera tekniker och möjligheter att välja mellan.

Nyheter

Tillgång till internet och telefoni vanliga frågor hos PTS

Många vänder sig till PTS med funderingar kring internetuppkoppling och telefoni. Frågor om nummer och avbrott är också vanliga.

13 februari 2019


Ansökan öppen för finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens

Företag och organisationer som utbildar i digital kompetens kan söka finansiering på upp till 3 miljoner kronor.

30 augusti 2018


Fler rapporter och ny statistiskwebbplats om det digitala utanförskapet

Fortsatt behov av mer information för tydligare bilden av användningen av internet och digitala verktyg hos personer med funktionsnedsättning.

29 juni 2018


PTS finansierar utbildningar för ökad digital kompetens

I höst tar PTS emot ansökningar från organisationer som anordnar utbildningar som ökar den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

18 juni 2018


PTS undersöker utmaningar med driftsäkerhet på landsbygden

På landsbygden finns det särskilda utmaningar för att telefoni och internet ska fungera bra. Under hösten åker Post- och telestyrelsen (PTS) därför till fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län för att undersöka om det finns behov av åtgärder.

18 augusti 2017


Dokument

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden – en vägledning

En vägledning om hur kommuner och stadsnät kan agera för att främja bredbandsutbyggnad och värna om konkurrens.

17 juni 2019


Samråd av förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz)

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett samråd av den förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz).

12 juni 2019


Föreläggande vid vite - Bahnhof - 19-2313

11 juni 2019


Avskrivningsbeslut - Tillsyn avseende viss affärsmetod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 dnr 17-5685

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

5 juni 2019


Avskrivningsbeslut - Tillsyn avseende Telia Company AB:s trafikstyrningspolicy dnr 19-350

PTS avskriver tillsynsärende mot Telia Company AB (Telia) med avseende på trafikstyrningsåtgärder.

5 juni 2019