Preliminära arbetsprogrammet för perioden 2021–2023

Det slutliga arbetsprogrammet för CEF2 Digital förväntas antas absolut senast i mitten av oktober 2021 och samtidigt som de första ansökningsfristen inleds. För närvarande är PTS bara medveten om den övergripande ramen för det framtida arbetsprogrammet.

Det preliminära arbetsprogrammet för perioden 2021–2023 stöder följande typer av projekt:
Pelare I: Projekt som främjar utbyggnad och användning av 5G-nät
Pelare II: Projekt som säkerställer gränsöverskridande europeisk datainfrastruktur

PTS CEF-kansli uppmanar intressenter att redan nu:

- Fylla i lämplig mall för projekt: mall 5G Community, mall 5G Cross boarder, mall European Quantum Communication Infrastructure

- Förbered ansökningarna med den information vi har idag

- Äganderollen och projektledarrollen (klargör era samarbeten)

- Undersök möjligheten till internationellt samarbete (kontakt över gränsen)

Skicka in projekt-PM till CEF2@pts.se så återkommer vi med ett uppföljande möte för att diskutera underlaget.