Arbetsprogrammet för perioden 2021–2023

Arbetsprogrammet för CEF2 Digital antogs den 8 december 2021. Den första ansökningsfristen för 2021 inleds i början av januari 2022 och stängs i slutet av mars. Vi vill gärna att ni förbereder era ansökningar redan nu eftersom projekten ska bearbetas, gemensamberedas och godkännas innan de kan skickas in.

Här kan du läsa arbetsprogrammet

Följ länkarna nedan för att komma till arbetsprogrammet för CEF2 Digital.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/multiannual-work-programme-2021-2025-connecting-europe-facility-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital

Arbetsprogrammet för perioden 2021–2023 stöder följande typer av projekt:

Pelare I: Projekt som främjar utbyggnad och användning av 5G-nät
Pelare II: Projekt som säkerställer gränsöverskridande europeisk datainfrastruktur

PTS CEF-kansli uppmanar intressenter att:

- Fylla i lämplig mall för projekt: mall 5G Community, mall 5G Cross boarder, mall European Quantum Communication Infrastructure

- Förbered ansökningarna med den information vi har idag

- Äganderollen och projektledarrollen (klargör era samarbeten)

- Undersök möjligheten till internationellt samarbete (kontakt över gränsen)

Skicka in projekt-PM till CEF2@pts.se så återkommer vi med ett uppföljande möte för att diskutera underlaget.