Säkerhetsskydd

PTS är tillsynsmyndighet för verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst.

Verksamhetsutövare som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska vidta förebyggande åtgärder inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet (säkerhetskänslig verksamhet).

Åtgärderna ska skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott eller andra brott som kan hota verksamheten. Säkerhetsskyddet är ett viktigt verktyg för att stärka totalförsvaret och skydda planeringen från antagonistiska skador och angrepp.

PTS tar fram föreskrifter, vägleder samt fattar beslut om placering av befattningar i säkerhetsklass inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst.

Ny säkerhetsskyddslag

Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag (2018:585) och en ny säkerhetsskyddsförordning (2018:658) i kraft. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka säkerhetsskyddet i Sverige. Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen ersätter säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen från 1996.

Den nya lagen är anpassad till de förutsättningar som råder i samhället i dag och gäller för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, såväl allmänna som enskilda verksamhetsutövare.

Frågor

Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och som omfattas av lagen, kan kontakta PTS via e-post sakerhetsskydd@pts.se.