PTS informerar om telestörningar i SOS.nu

SOS.nu är en tjänst som SOS Alarm tillhandahåller där krishanterande aktörer kan ta del av information som bidrar till att skapa en gemensam lägesbild över störningar och framkomlighet i samhällsviktig infrastruktur.

För att informera om störningar i landets telenät har SOS Alarm i samarbete med PTS och teleoperatörerna utvecklat en informationssida på SOS.nu, som bygger på information från det gemensamma systemet för driftdata, Navet (tidigare GLU, gemensam lägesuppfattning, och DIO, driftinformation mellan operatörer).

Navet ger operatörerna möjligheter att rapportera driftstörningar till SOS Alarm på ett gemensamt och strukturerat sätt och i elektroniskt format. Genom att arbeta i samma format underlättas SOS Alarms analysarbete om hur pågående störningar påverkar möjligheterna att nå nödnumret 112.

Information om telestörningar på SOS.nu

SOS Alarm presenterar störningsinformationen i webbtjänsten SOS.nu, under vyn ”telestörningar”. SOS.nu är ett verktyg för regional och lokal samverkan med fokus på ett effektivt informationsutbyte och samverkan mellan samhällets larm- och ledningscentraler och krisledande aktörer.

Telestörningssidan ger en snabb överblick över telestörningar i de fasta och mobila telenäten i hela landet, samtidigt som man kan hämta fram detaljer om störningarnas utbredning, konsekvenser och när störningarna kommer att vara åtgärdade.

Telestörningssidan omfattar också flera andra funktioner som till exempel möjligheten att vid större störningar få personliga notifieringar genom egna val av larmgränser.

Vill du ansluta din organisation?

Användningen av informationssidan om telestörningar är kostnadsfri och kräver inte några speciella installationer i din it-miljö.

Är du intresserad av att ansluta din organisation till telestörningsfliken i SOS Alarms tjänst SOS.nu eller vill du veta mer om tjänsten? Ta kontakt med SOS Alarm på SOS Alarm eller telefon 0771-112 100.