Skogsbränder juli 2018

PTS lägesrapport från den 26 juli om skogsbränderna i juli 2018.

Låg påverkan på telefonin till följd av skogsbränderna – PTS bevakar frågan

Post- och telestyrelsen (PTS) samverkar med berörda myndigheter och telekomsektorns aktörer för att bidra i hanteringen av skogsbränderna.

Ett större antal skogsbränder pågår i Sverige. Bränderna har hittills haft låg påverkan på telefonin, konstaterar PTS efter avstämning med både operatörer och andra berörda aktörer.

Möjligheten att ringa nödnumret 112 har inte påverkats av bränderna. Risken finns dock att bränderna kan få påverkan på elektronisk kommunikation.

Samverkan med myndigheter och aktörer

PTS samverkar med såväl myndigheter som telekomsektorns aktörer i hanteringen. Bland annat har myndigheten utfärdat radiotillstånd för de utländska räddningstjänster som bistår vid släckningsarbetet. Dessutom har PTS utfärdat tillstånd för att tillfälligt förstärka mobiltäckning vid drabbade områden, samt bedrivit tillsyn i störningsärenden.

Operatörerna arbetar förebyggande för att kunna agera om större störningar på telefoni och internet uppstår till följd av bränderna. I vissa fall har också kapacitetshöjande åtgärder vidtagits i förbyggande syfte.

Myndigheten samverkar med operatörerna, vid behov, i frågor kring bland annat resurser och tillstånd.

www.krisinformation.se finns mer information om skogsbränderna.