Skogsbrand 2014

Här är PTS lägesbild från skogsbranden i Västmanland i augusti 2014.

Branden i Västmanland har lett till en del störningar på telefoni

2014-08-07

Sedan förra veckan pågår en skogsbrand i Västmanland. Branden har lett till en del störningar på telefoni. För närvarande är omkring 350-400 abonnenter i det berörda området utan fast telefoni, främst beroende på elbortfall med anledning av branden. Ett hundratal bredbandskunder är också berörda. Det har även förekommit störningar på mobil telefoni i det aktuella området.

Operatörerna arbetar både med att lösa befintliga problem, och förebyggande för att säkra upp reservel till teleanläggningar i området.

www.krisinformation.se finns mer information om skogsbranden i Västmanland.