Oväder oktober 2013

Här samlas PTS lägesrapporter efter stormen Simone och efterföljande oväder under oktober 2013.

Stormen Simone oktober 2013

PTS lägesrapport den 30 oktober klockan 12:00 med anledning av stormen Simone: Antalet störningar i telefonin fortsätter att minska

Stormen Simone drog in över Götaland på eftermiddagen och kvällen den 28 oktober med orkan- och stormvindar. Ovädret orsakade avbrott i elförsörjningen och telefonin m.m. Telefonin har påverkats i främst Hallands, Skånes, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Kalmars och Gotlands län.

Antalet störningar i telefonin minskar. Telefoni är beroende av el och de flesta felen beror på elavbrott till teleutrustningen. I de områden där ordinarie elförsörjning inte fungerar prioriterar operatörerna att driva telefonin med reservel så långt som möjligt. Operatörerna prioriterar i första hand att förse mobiltelefonin med reservel. I takt med att ordinarie el kommer tillbaks går telefonin in i ett normalt driftläge i denna del. Ovädret bedöms ha orsakat begränsade skador i infrastrukturen, för accessnätet för den fasta telefonin, genom nedfallna träd. Omfattningen av skadorna kan inte fullt ut bedömas ännu.

För den fasta telefonin är det cirka 4 500 kunder som är utan sin telefoni. Det är svårt att få fram säkra siffror på antalet drabbade eftersom detta förutsätter att ordinarie elförsörjning fungerar och att kunderna felanmäler telefonin till sin operatör. För närvarande har ca 2400 abonnenter felanmält sin fasta telefoni i stormområdet. Mobiltelefonin fungerar i allt större utsträckning. Mobiloperatörerna bedömer att yttäckningen blir återställd under det här dygnet, medan full kapacitet för bl..a. mobildata kan dröja ytterligare något dygn.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

PTS avser inte att lämna någon ytterligare lägesrapport men fortsätter att följa utvecklingen och lämna information vid behov.

PTS lägesrapport den 29 oktober klockan 17:00 med anledning av stormen Simone: Antalet störningar i telefonin minskar

Stormen Simone drog in över Götaland på eftermiddagen och kvällen den 28 oktober med orkan- och stormvindar. Ovädret orsakade avbrott i elförsörjningen och telefonin m.m. Telefonin har påverkats i främst Hallands, Skånes, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Kalmars och Gotlands län.

Antalet störningar i telefonin minskar. Telefoni är beroende av el och de flesta felen beror på elavbrott till teleutrustningen. I de områden där ordinarie elförsörjning inte fungerar prioriterar operatörerna att driva telefonin med reservel så långt som möjligt. Operatörerna prioriterar i första hand att förse mobiltelefonin med reservel. I takt med att ordinarie el kommer tillbaks går telefonin in i ett normalt driftläge i denna del. Ovädret bedöms ha orsakat begränsade skador i infrastrukturen, för accessnätet för den fasta telefonin, genom nedfallna träd. Omfattningen av skadorna kan inte fullt ut bedömas ännu.

För den fasta telefonin är det cirka 14 000 kunder som är utan sin telefoni. Det är svårt att få fram säkra siffror på antalet drabbade eftersom detta förutsätter att ordinarie elförsörjning fungerar och att kunderna felanmäler telefonin till sin operatör. För närvarande har ca 2 000 abonnenter felanmält sin fasta telefoni i stormområdet. Mobiltelefonin fungerar i allt större utsträckning. Störningarna i mobiltelefonin finns främst i Kalmar, Kronoberg och Skåne län. Antalet basstationer med störningar har halverats sedan 07:30 imorse.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

PTS följer utvecklingen och lämnar information vid behov.

Lägesrapport 29 oktober 2013 klockan 07:30

Stormen Simone som drog in över södra delarna av Sverige under gårdagskvällen och natten har lett till stora störningar på telefonin i de drabbade områdena.

Stormen har lett till stora störningar i mobiltelefonin i främst Hallands, Kronobergs, Jönköpings, Skåne och Kalmar län. Gällande den fasta telefonin är ca 35 000 kunder utan fast telefoni, varav drygt 20 000 av dessa i Skåne län. Till den siffran tillkommer enskilda kundfel som operatören kan se först efter anmälan. Anmälningar om kundfel har börjat komma in idag på morgonen, vid 07:30 ca 1 000 st.

Den absoluta majoriteten av felen beror på elavbrott men det finns sannolikt även förstörd kabel, på grund av nedfallna träd, gällande främst accessnätet för fast telefoni. Operatörerna har börjat kalla ut tekniker. Operatörerna är vidare, i förekommande fall, på gång med att köra ut mobil reservkraft.

Post- och telestyrelsen (PTS) fortsätter att följa utvecklingen och deltar i de samverkanskonferenser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller.

Mer information om stormen Simone finns på www.krisinformation.se.