Oväder november 2013

Här samlas PTS lägesrapporter efter stormen Hilde och efterföljande oväder under november 2013.

Stormen Hilde november 2013

Stora störningar på telefonin i norra Sverige – långsam förbättring i takt med minskande antal elavbrott

Lägesrapport den 18 november 2013 klockan 08:30

Stormen Hilde som drog in över norra delarna av Sverige under lördagskvällen och natten har lett till stora störningar på telefonin i de drabbade områdena.

Stormen har lett till stora störningar i mobiltelefonin i främst Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlandslän. Gällande den fasta telefonin är för närvarande cirka 11 800 kunder utan fast telefoni i det berörda området. Till den siffran kan tillkomma enskilda kundfel som operatören kan se först efter anmälan. Det är svårt att få fram säkra siffror på antalet drabbade eftersom detta förutsätter att ordinarie elförsörjning fungerar och att kunderna felanmäler telefonin till sin operatör

Den absoluta majoriteten av felen beror på elavbrott men det finns sannolikt även förstörd kabel, på grund av nedfallna träd, gällande främst accessnätet för fast telefoni. Ett intensivt återställningsarbete pågår för närvarande i samarbete med berörda kraftbolag. Operatörerna håller vidare på att, i förekommande fall, köra ut mobila reservkraftverk.

Såväl fast som mobil telefonin återkommer nu efterhand som ordinarie kraftförsörjning återställs eller kompletteras med mobila reservkraftverk.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

PTS följer utvecklingen och lämnar information vid behov.

Mer information om stormen Hilde finns på www.krisinformation.se.