Oväder januari 2015

PTS lägesrapporter om stormen Egon den 10-11 januari 2015: